Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Fakulta → Vedení fakulty → Akademický senát FTOP → Volby do AS FTOP → Volby 2023 → Kandidátky studentů
iduzel: 68311
idvazba: 82759
šablona: stranka_submenu
čas: 24.5.2024 11:19:50
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 68311
idvazba: 82759
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ftop.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/fakulta/vedeni-fakulty/as/volby-as-ftop/volby-2023/studenti'
iduzel: 68311
path: 8547/4161/1397/1909/4576/5953/5956/42086/68308/68311
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kandidátky studentů

Volby proběhnou od pondělí 4. prosince do čtvrtka 7. prosince elektronickou formou ve volební aplikaci na adrese hlasovani.vscht.cz.

Kandidátní listiny do AS VŠCHT Praha naleznete zde.

Kandidátní listiny studentů FTOP

Kandidátní listina studentů bakalářských a magisterských programů

Obsazuje se jeden mandát z pěti kandidátů.

Kandidátní listina studentů doktorských programů

Obsazuje se jeden mandát ze dvou kandidátů.

Medailonky kandidátů

Medailonky kandidátů studentů bakalářských a magisterských programů

Annelie KadlecováAnnelie Kadlecová
studentka 2. ročníku magisterskéhostudijního programu Environmentální inženýrství a analýza

Kdo jsem?
Ahoj, mé celé jméno je Annelie Kadlecová, ale většina lidí mi říká Annie. Možná jste už někdy viděli na Gaudeamu, seznamováku či v Carbonu zrzavé potetované děvče. Pokud ano, s velkou pravděpodobností jsem to byla já. Kromě poctivého studia ve svém volném čase vedu pěvecký sbor, hraju v orchestru a snažím se neformálně vzdělávat mladší generace.

Proč byste mě měli volit?
Mé srdce patří FTOPce již pátým rokem. Hodně mi tato škola dala, ale zároveň i vzala. Například zhruba polovinu vlasů. Vzhledem k tomu, že k nám na magisterské studijní programy přechází více a více lidí z jiných škol, chtěla bych jim usnadnit přechod stejně tak, jako jsem se dříve v tutorech snažila usnadnit přechod studentům ze středních škol. Zároveň bych ráda prosadila zpětnou vazbu studentů na nové studijní programy, jelikož by stačilo tak málo, aby mohly být obě strany spokojenější.


Andrej LipanAndrej Lipan
student 1. ročníku magisterského studijního programu Udržitelnost a oběhové hospodářství

Kdo jsem?
Som študent, ktorý vníma cirkulárnu ekonomiku a udržateľnosť spoločnosti ako nevyhnutný smer našich najbližších rokov. V rámci svojich časových kapacít sa venujem práci v spoločnosti Cyrkl – zdrojová platforma, kde tvoríme nový spôsob nakladania s priemyselnými odpadmi. Ďalej robím aktívne rozhodcu českého florbalu a rozvíjam svoje zručnosti v spravodlivom a odbornom vedení zápasov a tímov. Rád sa učím pozorovaním a skúšaním vecí a činností, ktoré mi sú nové. Preto aby som robil svoje aktivity čo najlepšie, sa snažím venovať pozornosť názorom a postojom svojho okolia, z nich sa učiť a tvoriť. Robím si úsudok podľa svedomia, faktov a emócii, ktoré sprevádzajú naše rozhodnutia.

Proč byste mě měli volit?
Rád na veci pozerám z perspektívy, ktorú môžem reálne ovplyvniť. Mierku zmeny zmenšiť na uskutočniteľnú. Manažment je extrémne komplexná vec a priestor VŠCHT mi je značne novým, preto sa budem učiť zo skúsenosti starších kolegov, no na veci nazerať so sviežim duchom. Aktívne budem načúvať potrebám svojho okolia. Pokúsim sa na veci nazerať z produktívnej perspektívy a moje kroky budú smerovať k prakticko-pragmatickým rozhodnutiam. Váš hlas sa u mňa nestratí a vecte, že svojimi skúsenosťami a presvedčením ho dokážem delegovať ďalej.


Patricie MaláPatricie Malá
studentka 1. ročníku magisterského studijního programu Environmentální inženýrství a analýza

Kdo jsem?
Jsem studentkou 1. ročníku magisterského studijního programu Environmentální inženýrství a analýza. Ve volném čase ráda sportuji, chodím na procházky, do kaváren, kina či divadla. Potkat mě můžeš na vrátnicích nebo v kartovém centru, jak hledám svého ztraceného ISICa. Občas se vyskytnu v Carbonu na nějaké akci a příležitostně tam sedím i jen tak. A pokud nejsem v Carbonu ani na vrátnici jsem u kiosku.

Proč byste mě měli volit?
Ráda bych se věnovala konkrétním přáním a požadavkům studentů, ať už se jedná o jakékoliv téma. Především bych si přála, aby se studenti a studentky na naší fakultě, respektive na celé škole, cítili bezpečně a nebáli se ozvat, pokud tomu tak nebude. Každý student i vyučující je jiný, a proto bych ráda tyto rozlišnosti mezi studenty a vyučujícími pomáhala řešit, tak aby bylo studium příjemné každému. Myslím, že se všichni snažíme každý semestr něco nového pochopit a naučit, proto bych ráda dopomohla i tomu mezilidskému pochopení.


Matěj Mašín
student 1. ročníku magisterského studijního programu Technologie ropy a alternativních paliv


Eliška PáleníčkováEliška Páleníčková
studentka 1. ročníku magisterského studijního programu Environmentální inženýrství a analýza

Kdo jsem?
Zdravím Vás všechny! Jsem Eliška a na FTOPce studuji již 4. rokem. Od letošního roku vedu naši fakultu v rámci Šípkova poháru a je mi ctí, že díky tomu mám možnost Vás postupně všechny poznat. Svůj volný čas ráda trávím v přírodě nebo jakoukoliv sportovní aktivitou. Také mě můžete najít v Carbonu na karaoke večerech nebo pub kvízech.

Proč byste mě měli volit?
Již ve školce mi učitelky říkaly, že jsem hodně slyšet, a to mi tak nějak zůstalo dodnes. Nebojím se říct, co si myslím a ráda svůj hlas využiji pro zlepšení našeho studijního prostředí. Současně jako kapitánka fakulty ráda vyslechnu podněty od Vás a budu je prosazovat na zasedáních senátu. Jedním z problémů, který vnímám nejen na naší fakultě, je nedostatečná komunikace mezi jednotlivými ústavy. Každý si hraje jen na svém písečku, což je škoda, protože vzájemná spolupráce by mohla posouvat celou naši fakultu dál.


Medailonky kandidátů student doktorských programů

Denisa ČadkováDenisa Čadková
studentka 1. ročníku doktorského studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Kdo jsem?
Jsem studentkou prvního ročníku doktorského studia v týmu prof. Bartáčka na Ústavu Technologie vody a prostředí. Na VŠCHT se angažuji na různých propagačních akcích. Pracuji ve spolku H2ospodař, kde lektoruji workshopy o vodě pro děti i dospělé. Od října jsem členkou výboru Young Water Professionals Czech Republic. Mým zájmem v této skupině je snazší uvedení mladých odborníků do praxe. Například na VŠCHT jsem spolu s touto skupinou organizovala workshop pro studenty z programu ATHENS. V tuto dobu se snažím zlepšit podmínky studia pro bakalářské a magisterské studenty.

Proč byste mě měli volit?
Není mi lhostejný osud naší fakulty. Z tohoto důvodu bych ráda aktivně přispívala k jejímu rozvoji. Plánuji usilovat o zlepšení podmínek pro doktorské studium, zejména co se týče adekvátního ohodnocení a péče o duševní zdraví studentů. Chci se zasazovat o konkrétní kroky směrem k lepšímu a jsem otevřená diskusi s ostatními studenty. Ráda bych uskutečnila zajímavé workshopy s odborníky z praxe, aby fakulta mohla studentům poskytnout další možnosti rozvoje a setkání s odborníky. V rámci propagace naší fakulty chci zvýšit povědomí o naší činnosti, jak u studentů naší univerzity, tak i veřejnosti. Prioritou je pro mě otevřeně diskutovat se studenty a naslouchat jejich nápadům na zlepšení. Budu se snažit prosazovat změny směrem k vytvoření lepších podmínek studia a posílení postavení studentů na naší fakultě. Mým cílem je dosáhnout udržitelného a progresivního rozvoje naší fakulty.

Who am I?
I am a first year PhD student in Prof. Bartáček's team at the Department of Water Technology and Environmental Engineering. I am involved in various promotional events at the UCT. I work in the H2ospodař association, where I lecture workshops about water for children and adults. Since October I am a member of the steering committee of Young Water Professionals Czech Republic. My interest in this group is to facilitate the introduction of young professionals into work. For example, at VŠCHT I organized a workshop for students from the ATHENS program together with this group. At this time, I am striving to improve the study conditions for bachelor and master students.

Why should you vote for me?
I am not apathetic about the fate of our faculty. For this reason, I would like to actively contribute to its development. I plan to strive to improve the conditions for doctoral studies, especially in terms of adequate remuneration and care for the mental health of students. I want to advocate for specific steps towards improvement and I am open to discussion with other students. I would like to conduct interesting workshops with professionals in the profession so that the faculty can provide further opportunities for students to develop and meet professionals. As part of the promotion of our faculty, I want to raise awareness of our activities, both among the students of our university and the public. I will make it a priority to openly discuss with students and listen to their ideas for improvement. I will try to promote changes towards creating better conditions for study and empowering students at our faculty. My goal is to achieve sustainable and progressive development of our faculty.


Petr LodňánekPetr Lodňánek
student 2. ročníku doktorského studijního programu Energie a paliva

Kdo jsem?
Jsem druhým rokem doktorand na DSP Energie a paliva na FTOP, kam jsem přicestoval po inženýrovi na FCHT a bakaláře jsem začal na FCHI… jestli to takhle půjde dál, asi skončím na FPBT, i když fakt netuším, co bych tam dělal :D. Při doktorátu ještě studuju Učitelství chemie pro SŠ, abych ve výběru měl i nějaké celoškolské pracoviště.
Mezi přednáškami z učitelství, hodinami, co učím, prací v laboratoři a zasedání senátu sem tam stihnu i něco přečíst. Nejlepší dovolená je pro mě s batohem v lese a když v tom batohu bude rumíček a se mnou pár přátel (které jsem poznal na VŠCHT), all inklusive zájezd do Egypta se může jít…

Proč byste mě měli volit?
Tím, že jsem vystřídal skoro všechny fakulty, mám tendenci se dívat na školu jako celek, což bych nechtěl, aby bylo interpretováno tak, že mi nezáleží na FTOP, protože nic by nebylo dále od pravdy. Přál bych si ale, aby si fakulty a co si budem i ústavy, byly bližší, rozšiřovaly vzájemnou spolupráci místo toho, aby si konkurovaly a tím posouvaly samy sebe a v důsledku celou školu. Po větší spolupráci mě nejvíc zajímá, jak se u nás učí a jak u nás učit lépe, proto bych byl velice rád, kdybyste mi umožnili účastnit se diskuzí vedení o směru, kterým se škola/fakulta bude ubírat a umožnili mi Vašim jménem vnést do těchto diskuzí i pohled studentů o kterých celá tato organizace byla, je a bude.

Who am I?
I am a second-year doctoral student in study program Energy and Fuels at FET, where I went after completing my master's degree at FCT. I started my bachelor's at FCE... If things continue like this, I might end up at FFBT, although I really have no idea what I would do there :D. During my doctoral studies, I am also studying Teaching Chemistry for Secondary Schools.
Between lectures on teaching, the hours I spend teaching, work in the laboratory, and senate meetings, I also occasionally manage to read something. The best vacation for me is with a backpack in the woods, and if there's a little rum in that backpack and a few friends with me (whom I met at UCT), an all-inclusive trip to Egypt can go… itself

Why should you vote for me?
By going through almost all faculties, I tend to view the school as a whole. However, I wouldn't want this to be interpreted as if I don't care about FET, because nothing could be further from the truth. I would like faculties, and departments as well, to be closer, to expand their cooperation instead of competing with each other, thus advancing themselves and, consequently, the entire school. After greater collaboration, I am most interested in how we teach here and how to teach better. Therefore, I would be very pleased if you allowed me to participate in discussions about the direction the school/faculty is heading, and if you, on your behalf, enabled me to bring the perspective of students into these discussions, because students are what this whole organization was and will be about.


Hana SkálováHana Skálová
studentka 5. ročníku doktorského studijního programu Chemické a energetické zpracování paliv

Kdo jsem?
Jsem studentkou již 5. ročníku doktorského studia na Ústavu Energetiky. V akademickém senátu AS FTOP jsem působila na magisterském studiu a pak i na doktorském, celkově mám za sebou 2, řekla bych docela úspěšná, období. Angažuji se v různých propagačních akcích od DOD, Věda festu nebo po R4P, kde jsme jako fakulta byli jako hosté už druhý rok. Dále se prosazuji za zjednodušení byrokratického šílenství, kterému většinou studenti nerozumí.

Proč byste mě měli volit?
Studentům se snažím nabídnout svojí pomoct a znalosti v akademické džungli, aby jejich nápady nebo dotazy byly co nejlépe a nejrychleji vyřešeny. V minulém volebním období jsem se snažila pomoci s vytvořením uceleného souboru s podmínkami pro doktorské studium nebo organizací exkurzí pro bakalářské studenty pro volbu jejich závěrečné práci. Ráda bych pokračovala v pomoci rozvíjet naši fakultu a diskutovala se studenty o jejich nápadech, což je za mě to nejdůležitější. Věřím ve studenty a jejich nový pohled do akademické sféry, která snad jednou bude i jejich.

Who am I?
I am already a 5th year PhD student at the Department of Energy. I have served in the Academic Senate of AS FTOP during my Master's studies and then during my PhD studies, in total I have had 2, I would say quite successful, periods. I have been involved in various promotional events from DOD, Science fest or R4P where we as faculty were guests for the second year. I also advocate for simplifying the bureaucratic madness that most students don't understand.

Why should you vote for me?
I try to offer my help and knowledge to students in the academic jungle so that their ideas or questions can be resolved as quickly and efficiently as possible. In the last term I tried to help with creating a comprehensive set of requirements for PhD studies or organizing field trips for undergraduate students to choose their thesis. I would like to continue to help develop our faculty and discuss their ideas with students, which I think is the most important thing. I believe in students and their new perspective on academia, which hopefully will be theirs one day.


Aktualizováno: 6.12.2023 17:20, Autor: Lukáš Mrazík

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta technologie ochrany prostředí
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi