Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Doktorské studium
iduzel: 5256
idvazba: 5882
šablona: stranka
čas: 5.6.2023 06:37:38
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 5256
idvazba: 5882
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ftop.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske'
iduzel: 5256
path: 8547/4161/1397/1909/4577/5256
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studium

Doktorské studium na VŠCHT Praha probíhá formou prezenční nebo kombinací prezenční a distanční formy podle Studijního a zkušebního řádu VŠCHT Praha

Pro uchazeče


 
Pro studenty DSP 

Informace o průběhu studia, státní doktorské zkoušce, dizertační práci, výzkumné činnosti i možnostech služebních cest a výjezdů do zahraničí v Průvodci studenta DSP.

Výroční hodnocení - informace, termíny pro studenty a školitele - uvedeno v příslušném výnosu - A/V/961/10/2019

Interní Grantová Soutěž

Na konci kalendářního roku je výnosem vyhlašována soutěž IGA, kde jsou stanoveny parametry podávaných projektů, včetně pravidel pro stanovení výše stipendií v oborových grantech.  Pro ročník 2022/2023 naleznete Vyhlášení interní grantové soutěže zde.

Podrobné informace k vědecké interní grantové agentuře VŠCHT Praha zde.

Aktuální pravidla a zápisy FGK zde.

Archivy FGK

Na konci stránky jsou uvedeny odkazy pro studenty - zájemce o studium v DSP, dále materiály Fakultní grantové komise (FGK) a celoškolní potřebné dokumenty a informace.


Double-Degree programy

Double degree programy jsou akreditované prezenční studijní programy probíhající od počátku na dvou partnerských univerzitách.

Studenti doktorského studia mají v rámci tohoto studia možnost vypracovat jednu disertační práci pod vedením školitelů z obou vysokých škol a získat diplomy obou institucí

Více informací na těchto stránkách.

Aktualizováno: 31.5.2022 08:06, Autor: Milan Březina


KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
Vzor přehledu publikační činnosti předkládaný k obhajobě disertační práce01.11.2021
Požadavky na publikační aktivitu studentů DSP - aktuální do 31.8.202301.09.201931.08.2023
Požadavky na publikační aktivitu studentů DSP - od 1. 9. 202301.09.2023
Pravomoci a odpovědnost garantů studijních programů na FTOP VŠCHT Praha01.03.2018
Pravidla a zápisy FGK 2023
Pravidla a zápisy FGK 2022
Pravidla a zápisy FGK 2021
Pravidla a zápisy FGK 2020
Informace k výběru, kategoriím a zapisování povinných předmětů do ISP02.09.2021
Požadavky oborových rad na sestavení ISP (počet předmětů z jednotlivých modulů)14.05.2021
A/V/961/10/2019Způsob a termíny pro odevzdání podkladů pro výroční hodnocení a zprávy o výsledcích odborné činnosti studenta DSP13.03.2019
A/S/961/3/2018Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha01.02.2018
A/S/961/6/2018Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním01.10.2018
60.50/14Postup při uzavírání smlouvy o doktorském studiu v programu pod dvojím vedením uskutečňovaném ve spolupráci se zahraniční univerzitou14.11.2014
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro staré obory - pro doktorandy se začátkem studia před rokem 2020)04.10.2018
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro nové programy - platné pro studující od roku 2020)01.09.2020
Přihláška ke státní doktorské zkoušce10.01.2017
Přihláška na vědeckou konferenci v angličtině29.08.2014
A/V/961/19/2020Prodloužení standardní doby studia v DSP, návaznost na prezenční / kombinovanou formu studia (v souvislosti s pandemií COVID19 v roce 2020)17.07.202030.09.2023
Žádost o povolení obhajoby dizertační práce20.02.2023
Žádost o převedení z prezenční na kombinovanou formu studia15.02.2021
Žádost o přerušení/zanechání studia 15.02.2021
Souhlas s nakládáním s osobními údaji07.08.2018
Výstupní list (pro doktorské studenty/absolventy)15.02.2021

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta technologie ochrany prostředí
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi