Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Doktorské studium
iduzel: 5256
idvazba: 5882
šablona: stranka
čas: 18.9.2020 13:33:19
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studium

Pro uchazeče

→ Informace k přijímacímu řízení a průběhu studia (celoškolské informace)

⇒ Vypisovaná témata doktorských prací - zveřejněná pro aktuální rok


 
Pro studenty 

Základní info

→ Průvodce studenta DSP

Výroční hodnocení - informace, termíny pro studenty a školitele - uvedeno v příslušném výnosu - A/V/961/10/2019

Interní Grantová Soutěž

Každoročně je  koncem roku  výnosem vyhlašována soutěž IGA, kde jsou stanoveny parametry podávaných projektů, včetně pravidel pro stanovení výše stipendií v oborových grantech.  Text vyhlášení je k dispozici na intranetu v sekci Dokumenty - Výnosy.

Podrobné informace k vědecké interní grantové agentuře VŠCHT Praha zde.

Stipendia oborové granty:

stipendia2018 (ořez 215*215px)

 

Předměty, zkoušky

 Nabídka předmětů doktorského studia (od 2017/2018)

→ Okruhy ke státní doktorské zkoušce

Archivy FGK

Na konci stránky jsou uvedeny odkazy na vypsaná témata pro studenty - zájemce o studium v DSP, dále materiály Fakultní grantové komise (FGK) a celoškolní potřebné dokumenty a informace.


 

Doktorské studijní programy

Jde o programy akreditované v českém jazyce (studium zdarma, doktorandi dostávají stipendium). Jazykem práce může být čeština nebo angličtina (dle domluvy se školitelem).

Fakulta technologie ochrany prostředí

Studijní program Místo studia Počet vypsaných témat
Chemie a technologie ochrany životního prostředí Praha 29
Chemie a technologie ochrany životního prostředí (double degree) Praha + partnerská univerzita 11
Energie a paliva Praha 17
Aktualizováno: 22.2.2020 01:35, Autor: Jan Kříž


KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
Vzor přehledu publikační činnosti předkládaný k obhajobě disertační práce01.09.2019
Požadavky na publikační aktivitu studentů DSP01.09.2019
Pravomoci a odpovědnost garantů DSP01.03.2018
Pravidla a zápisy FGK 2020
Pravidla a zápisy FGK 2019
A/V/961/10/2019Způsob a termíny pro odevzdání podkladů pro výroční hodnocení a zprávy o výsledcích odborné činnosti studenta DSP13.03.2019
A/S/961/3/2018Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha01.02.2018
A/S/961/6/2018Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním01.10.2018
60.50/14Postup při uzavírání smlouvy o doktorském studiu v programu pod dvojím vedením uskutečňovaném ve spolupráci se zahraniční univerzitou14.11.2014
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro staré obory - pro doktorandy se začátkem studia před rokem 2020)04.10.2018
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro nové programy - platné pro studující od roku 2020)01.09.2020
Přihláška ke státní doktorské zkoušce10.01.2017
Přihláška na vědeckou konferenci v angličtině29.08.2014
A/V/961/19/2020Prodloužení standardní doby studia v DSP, návaznost na prezenční / kombinovanou formu studia (v souvislosti s pandemií COVID19 v roce 2020)17.07.202030.09.2023
Žádost o povolení obhajoby dizertační práce21.05.2020
Žádost o převedení z prezenční na kombinovanou formu studia29.08.2014
Žádost o přerušení/zanechání studia 09.09.2014
Souhlas s nakládáním s osobními údaji07.08.2018

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi