Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → VaV → Projekty
iduzel: 5971
idvazba: 76707
šablona: stranka
čas: 19.6.2024 03:23:18
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 5971
idvazba: 76707
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ftop.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/projekty'
iduzel: 5971
path: 8547/4161/1397/1909/4579/5971
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Projekty

Aktuální granty a projekty

215 – Ústav technologie ropy a alternativních paliv

Název Poskytovatel Kontaktní osoby Od Do

Studium klíčových faktorů ovlivňující hydrogenaci/deoxygenaci směsí kyslíkatých látek

GAČR David Kubička 2022 2024

Modelová podpora čisté a udržitelné mobility v ČR

TAČR Milan Pospíšil 2022 2024
Vliv vlastností katalyzátoru na hydrogenační přeměny kyslíkatých látek získaných z cukrů GAČR David Kubička 2021 2024
Predikce stability motorových naft při jejich dlouhodobém skladování TAČR Pavel Šimáček 2021 2023
Hodnocení skladovatelnosti sladkých rop v systému SSHR TAČR Daniel Maxa 2021 2023
Projekt výzkumu a vývoje technologie materiálového využití odpadních plastů a pneumatik v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR TAČR Petr Straka 2020 2024
Projekt výzkumu a vývoje technologie materiálového využití odpadních plastů a pneumatik v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR TAČR Petr Straka 2020 2024

216 – Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší 

Název Označení Hlavní řešitel Období Financováno
Systém pro získávání CO2 ze spalin využitelného k výrobě syntetického CH4 a dalších paliv TK05020077 doc. Ciahotný 2023-2025 TA ČR
Čištění a kontrola čistoty plynného média CO2 okruhů TK02030023 doc. Hlinčík 2019 - 2025 TA ČR
Stabilita a odolnost materiálů okruhů s vysokoteplotním héliem TK02030024 doc. Hlinčík 2019 - 2025 TA ČR
Odolnost a degradace slitin ve vysokoteplotnı́m plynném médiu TK01030089 doc. Ciahotný 2018-2024 TA ČR

217 – Ústav technologie vody a prostředí

Název Poskytovatel Číslo Od Do Kontaktní osoba

Digitální dvojče technologických celků recyklace vody

TAČR

FW06010567


2023 2025 P.Dolejš
TWIN SKIN - Digitální dvojče úpravny vody pro efektivní řízení rizik kritické vodárenské infrastruktury Ministerstvo vnitra ČR VB01000006 2022 2023 P. Dolejš
Digitální dvojče čistírny odpadních vod pro simulace provozních optimalizací v reálném měřítku a čase TAČR FW04020040 2022 2024 P. Dolejš

Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu (Centrum Voda)

TAČR SS02030027  2020 2026 J. Bindzar, J. Wanner
Technologie pro odstranění antibiotické resistence z čistírenských kalů aplikovaných v zemědělství TAČR SS01020112 2020 2023 J. Bartáček

Používání chytrých řešení ve vodním hospodářství

H2020 Wider Uptake 2020 2024 J. Wanner, M. Pečenka, I. Růžičková

Využití cloud-computingu a prediktivní analýzy odpadní vody za účelem snížení emisí do vodního ekosystému

TAČR SS01020210 2020 2023 J. Bartáček, P. Dolejš

Biomethanizace oxidu uhličitého na biomethan s využitím vodíku

TAČR TK01030051 2018 2023 D. Pokorná, J. Zábranská

218 – Ústav energetiky

Název Poskytovatel Kontaktní osoby Od Do
Národní centrum pro energetiku II TAČR – TN02000025  doc. Ing. Michael Pohořelý Ph.D. 2023 2028

Instrumentace in-situ měření pro vysokoteplotní aplikace klasických i pokročilých jaderných reaktorů

TAČR – TK05020038 Ing. Mariana Arnoult Růžičková, Ph.D. 2023 2025
Nízkoemisní technologie energetického využití biomasy a alternativních paliv  TAČR – TK03030167 Michael Pohořelý 2020 2025
ECC-SMART – Joint European Canadian Chinese Development of Small Modular Reactor Technology H2020 Jan Macák 2020 2024
Využití ultrafiltrace a nanofiltrace při zpracování kapalného radioaktivního odpadu
TAČR – TK04020087 Luděk Jelínek
2022 2024

Projekt výzkumu a vývoje technologie materiálového využití odpadních plastů a pneumatik v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR

 TAČR – FW01010158
Petr Straka
2020 2024
WASTen, z. s. - Kolektivní výzkum, Podprojekt 1 - ThermoValue – výzkum hodnotového řetězce produktů termického rozkladu a vývoj metody na jejich certifikaci OPPIK Michael Pohořelý 2021 2023
Výzkum surovinového potenciálu strategických nerostných surovin v solankách Českého masivu
TAČR –  TITSMPO026  Vu Nguyen Hong  2021 2023
Snížení obsahu stopových xenobiotik v pitné vodě za specifických podmínek zdroje Káraný
TAČR – SS01020063 Michael Pohořelý 2020 2023
Biofiltrační impregnované kompozitní materiály a substráty TAČR – FW01010370 Martin Halecký 2020 2023
ADAR – Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem. Projekt MŠMT podprogramu INTER-ACTION
SUMO - Surface modifications for improvement of corrosion properties of materials for advanced power generation systems. Smluvní výzkumný projekt s JRC Petten 

240 – Ústav chemie ochrany prostředí

Název Poskytovatel Kontaktní osoby Od Do

Degradace UV filtrů benzofenonového typu ve vodném roztoku za použití peroxidisíranu

GAČR

Ing. Lenka McGachy, Ph.D.

2023

2025

Terénní kvantifikace OPL pomocí NIR spetrometrie

MV0

Mgr. Ing. Marek Martinec, Ph.D.

2023

2026

Centrum enviromentálního výzkumu: odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost 

MV0

doc. Dr. Ing. Martin Kubal

2021

2026

Pokročilý systém prevence a snížení následků šíření nebezpečného vzduchu v rámci IZS

MV0

Ing. Radek Škarohlíd, Ph.D.

2020

2023

Nanostrukturované katalyzátory pro pokročilé dekontaminační postupy 

TAČR

Ing. Jiří Kroužek, Ph.D.

2020

2023

Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost

TAČR

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., doc. Dr. Ing. Martin Kubal

2021

2026

241 - Ústav udržitelnosti a produktové ekologie

  • Posouzení environmentálních dopadů životního cyklu vozidel - projekt Doprava 2020+, TAČR, ve spolupráci s Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.,  ÚJV Řež, a. s. a  Vysoké učení technické v Brně.
  • Národní centrum kompetence PolyEnvi21 - Národní centrum kompetence bude svojí činností podporovat rozvoj environmentálně šetrného využívání plastů. Naše pracoviště bude mít na starosti určování environmentální zátěže včetně uhlíkové stopy produktů i organizací
  • CEVOOH - Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost. V rámci šestiletého projektu TAČR programu Prostředí pro život se věnujeme pracovním balíčkům s následující tematikou:
  • Ekodesign obalových materiálů – databáze environmentálních aspektů obalových materiálů
  • Průmyslová symbióza – propojení LCA a GIS v oblasti produkce a využívání odpadů
  • ParaBAT – Vývoj kritérií BAT na základě LCA.
  • Bariéry oběhového hospodářství – indikátory cirkularity
  • ABTOMAT – MIN2: Ressearch and innovation on raw materiasl to foster circular economy: UTILIZATION OF ALUMINIUM BEARING RAW MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF ALUMINIUM METAL, OTHER METALS AND COMPOUNDS, 2022-2025.
  • WastEN – kolektivní výzkum: Výzva VII. programu Spolupráce – Klastry v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (OPPIK): LCA vyhodnocení technologií na přípravu druhotných surovin
  • MAM do výuky! - Zavádění moderních aktivizujících metod do výuky na ZŠ se zaměřením na rozvíjení kompetencí žáků k udržitelnému rozvoji, Operační program Praha – pól růstu ČR (OPPPR_58. výzva SC 4.2)
Aktualizováno: 13.3.2023 13:11, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta technologie ochrany prostředí
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi