Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → VaV → Projekty
iduzel: 5971
idvazba: 76707
šablona: stranka
čas: 1.2.2023 23:54:09
verze: 5254
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 5971
idvazba: 76707
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ftop.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 5971
path: 8547/4161/1397/1909/4579/5971
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Projekty

Aktuální granty a projekty

215 – Ústav technologie ropy a alternativních paliv

Název Poskytovatel Kontaktní osoby Od Do

Studium klíčových faktorů ovlivňující hydrogenaci/deoxygenaci směsí kyslíkatých látek

GAČR David Kubička 2022 2024

Modelová podpora čisté a udržitelné mobility v ČR

TAČR Milan Pospíšil 2022 2024
Vliv vlastností katalyzátoru na hydrogenační přeměny kyslíkatých látek získaných z cukrů GAČR David Kubička 2021 2024
Predikce stability motorových naft při jejich dlouhodobém skladování TAČR Pavel Šimáček 2021 2023
Hodnocení skladovatelnosti sladkých rop v systému SSHR TAČR Daniel Maxa 2021 2023
Projekt výzkumu a vývoje technologie materiálového využití odpadních plastů a pneumatik v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR TAČR Petr Straka 2020 2024
Nosičové hydrogenolýzní katalyzátory na bázi mědi GAČR David Kubička 2020 2022
Vývoj ekologicky šetrných hydrogenačních katalyzátorů MPO David Kubička 2019 2022
Současná deoxygenace kyselin a fenolů v pyrolýzních olejích z aktivovaných kalů GAČR Oleg Kikhtyanin, David Kubička 2020 2022
Projekt výzkumu a vývoje technologie materiálového využití odpadních plastů a pneumatik v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR TAČR Petr Straka 2020 2024

216 – Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší 

Název Označení Hlavní řešitel Období Financováno
Čištění a kontrola čistoty plynného média CO2 okruhů TK02030023 doc. Hlinčík 2019 - 2025 TA ČR
Stabilita a odolnost materiálů okruhů s vysokoteplotním héliem TK02030024 doc. Hlinčík 2019 - 2025 TA ČR
Odolnost a degradace slitin ve vysokoteplotnı́m plynném médiu TK01030089 Doc. Ciahotný 2018-2024 TA ČR

217 – Ústav technologie vody a prostředí

Číslo Poskytovatel Název Od Do Kontaktní osoba
  GAČR Unikátní ladderánové fosfolipidy v bakteriích anammox: potenciální cenný produkt z odpadních vod 2020 2022 V. Kouba
SS01020112 TAČR Technologie pro odstranění antibiotické resistence z čistírenských kalů aplikovaných v zemědělství 2020 2023 J. Bartáček
Wider Uptake H2020

Používání chytrých řešení ve vodním hospodářstvíhttps://wider-uptake.webnode.cz/

2020 2024 J. Wanner, M. Pečenka, I. Růžičková
SS01020210 TAČR

Využití cloud-computingu a prediktivní analýzy odpadní vody za účelem snížení emisí do vodního ekosystému

2020 2023 J. Bartáček, P. Dolejš
FW01010142 TAČR Kombinace pokročilých oxidačních procesů (AOP) a membránové separace pro čištění průmyslových odpadních vod (POV) 2020 2022 J. Bindzar
REPARES H2020 Research platform on antibiotic resistance spread through wastewater treatment plants 2019 2022 J. Bartáček, D. Vejmelkova, P. Jenicek, A. Milobedzka, L. Pokorna

218 – Ústav energetiky

Název Poskytovatel Kontaktní osoby Od Do
Nízkoemisní technologie energetického využití biomasy a alternativních paliv  TAČR – TK03030167 Michael Pohořelý 2020 2025
ECC-SMART – Joint European Canadian Chinese Development of Small Modular Reactor Technology H2020 Jan Macák 2020 2024
Využití ultrafiltrace a nanofiltrace při zpracování kapalného radioaktivního odpadu
TAČR – TK04020087 Luděk Jelínek
2022 2024

Projekt výzkumu a vývoje technologie materiálového využití odpadních plastů a pneumatik v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR

 TAČR – FW01010158
Petr Straka
2020 2024
WASTen, z. s. - Kolektivní výzkum, Podprojekt 1 - ThermoValue – výzkum hodnotového řetězce produktů termického rozkladu a vývoj metody na jejich certifikaci OPPIK Michael Pohořelý 2021 2023
Výzkum surovinového potenciálu strategických nerostných surovin v solankách Českého masivu
TAČR –  TITSMPO026  Vu Nguyen Hong  2021 2023
Snížení obsahu stopových xenobiotik v pitné vodě za specifických podmínek zdroje Káraný
TAČR – SS01020063 Michael Pohořelý 2020 2023
Biofiltrační impregnované kompozitní materiály a substráty TAČR – FW01010370 Martin Halecký 2020 2023
ADAR – Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem. Projekt MŠMT podprogramu INTER-ACTION
SUMO - Surface modifications for improvement of corrosion properties of materials for advanced power generation systems. Smluvní výzkumný projekt s JRC Petten 

240 – Ústav chemie ochrany prostředí

Název Poskytovatel Kontaktní osoby Od Do

Posouzení environmentálních dopadů životního cyklu výroby elektrické energie a tepla

TAČR doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., RNDr. Markéta Šerešová 2018 2022
Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost TAČR doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., doc. Dr. Ing. Martin Kubal 2021 2026
Creating value chains for utilization of miscanthus fibres from sustainably managed marginal and post-mining areas (MiscanValue) Miscanthus(Cornet) doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA., Ing. Anna Hubatová-Vacková 2020 2022

241 - Ústav udržitelnosti a produktové ekologie

  • CEVOOH - Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost. V rámci šestiletého projektu TAČR programu Prostředí pro život se věnujeme pracovním balíčkům s následující tematikou:
  • Ekodesign obalových materiálů – databáze environmentálních aspektů obalových materiálů
  • Průmyslová symbióza – propojení LCA a GIS v oblasti produkce a využívání odpadů
  • ParaBAT – Vývoj kritérií BAT na základě LCA.
  • Bariéry oběhového hospodářství – indikátory cirkularity
  • ABTOMAT – MIN2: Ressearch and innovation on raw materiasl to foster circular economy: UTILIZATION OF ALUMINIUM BEARING RAW MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF ALUMINIUM METAL, OTHER METALS AND COMPOUNDS, 2022-2025.
  • CORNET Collective Research Networking, 28th Call, MiscanValue: Creating value chains for utilization of miscanthus fibres from sustainably managed marginal and post-mining areas, 2019-2022.
  • WastEN – kolektivní výzkum: Výzva VII. programu Spolupráce – Klastry v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 (OPPIK): LCA vyhodnocení technologií na přípravu druhotných surovin
  • MAM do výuky! - Zavádění moderních aktivizujících metod do výuky na ZŠ se zaměřením na rozvíjení kompetencí žáků k udržitelnému rozvoji, Operační program Praha – pól růstu ČR (OPPPR_58. výzva SC 4.2)
Aktualizováno: 29.8.2022 08:12, Autor: Stanislav Gajdoš

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta technologie ochrany prostředí
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi