Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Fakulta → Vedení fakulty → Akademický senát FTOP → Volby do AS FTOP → Volby 2022 → Kandidátky studentů
iduzel: 66725
idvazba: 80459
šablona: stranka_submenu
čas: 21.2.2024 03:10:04
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 66725
idvazba: 80459
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ftop.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/fakulta/vedeni-fakulty/as/volby-as-ftop/volby-2022/studenti'
iduzel: 66725
path: 8547/4161/1397/1909/4576/5953/5956/42086/66697/66725
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Kandidátky studentů

Volby proběhly od pondělí 5. prosince do čtvrtka 8. prosince elektronickou formou ve volební aplikaci na adrese hlasovani.vscht.cz.

Kandidátní listiny do AS VŠCHT Praha naleznete zde.

Kandidátní listiny studentů FTOP

Kandidátní listina studentů bakalářských a magisterských programů

Obsazuje se jeden mandát ze tří kandidátů.

Kandidátní listina studentů doktorských programů

Obsazuje se jeden mandát ze tří kandidátů.

Medailonky kandidátů

Medailonky kandidátů studentů bakalářských a magisterských programů

Michal DragounMichal Dragoun
student 2. ročníku magisterského studijního programu Technologie ropy a alternativních paliv (Litvínov)

Kdo jsem?
Pravý a nefalšovaný ropák bahnomilný (petroleus mostensis), toho času student v Univerzitním centru v Litvínově. Jinak jsem taky strašlivý sklerotik a lempl, ale alespoň je se mnou legrace.

Proč byste mě měli volit?
Byl už vůbec v akademickém senátu litvínovský student? Navíc příslušník kriticky ohroženého druhu ropáka? Je nejvyšší čas to změnit a tuhle chybu napravit!


Adam LoosAdam Loos
Student 1. ročníku magisterského studijního programu Environmentální inženýrství a analýza

Kdo jsem?
Jmenuji se Adam Loos a jsem studentem 4. ročníku, tedy 1. ročníku magisterského programu Environmentální inženýrství a analýza. Poslední půlrok jsem strávil na Erasmu v portugalském Aveiru, po návratu jsem se přidal do kruhového tutoringu a do ESN jako průvodce zahraničních studentů na naší škole. V rámci VŠCHT volnočasově hraji tenis, mimoškolně dělám historický šerm a pracuji v DDM na Praze 7. Mezi moje nejoblíbenější knížky patří Bílý tesák, Černý korzár a Zaklínač, moje oblíbené pivo je Vinohradská 11.

Proč byste mě měli volit?
Na univerzitě v Portugalsku jsem si uvědomil přednosti naší školy, které rozhodně nejsou samozřejmostí, ale také jsem se setkal s některými problémy, které pro mě bohužel nebyly nové. Mezi těmi například malý dopad zpětné vazby od studentů a některé problémy v oboustranných vztazích pedagogstudent. V senátu se chci věnovat komunikaci konkrétních témat s ostatními studenty, aby při jejich řešení bylo známo, co od toho ostatní studenti očekávají, a výsledek nebyl kontraproduktivní. Na jiných školách kandidáti slibují pivo ve škole, ale to my naštěstí už máme.


Jakub PopovičJakub Popovič
student 2. ročníku bakalářského studijního programu Ekotoxikologie a environmentální analýza

Kdo jsem?
Čaute, volám sa Jakub a už druhý rok tu študujem program Ekotoxikológia a environmentálna analýza. Čo sa týka záľub, tak som pomerne bežný človek, ktorý si rád vychutná dobré jedlo, pozrie (ne)kvalitný seriál a zašportuje si. Všetko samozrejme s mierou.

Proč byste mě měli volit?
Po prvom roku štúdia som prišiel na veci, ktoré by bolo fajn upraviť pre budúcich študentov na FTOPke. Zároveň som sa tento rok pridal k Tutorom – pomáham im s organizáciou Veľtrhu magisterských programov, čiže nahliadnem a hádam aj pochopím svetu a problémom magistrov na našej škole.

Who am I?
Hi, I’m Jakub, a student in the second year of a BSc study program in Ecotoxicology and environmental analysis. When it comes to my hobbies, I’m probably a pretty basic human being, that loves great food as well as watching quality or not-so-quality TV series and I like doing some sports such as tennis. Of course, I do everything in moderation.

Why should you vote for me?
During my first year at uni, I realized that some things should be repaired so the new students at the FET would have a better study experience. This year I also joined a student club Tutors, where I’m helping with a Fair of MSc programs. Hopefully, thanks to that I’ll get in touch with the problems of MSc students, and eventually, I’ll understand them too.


Medailonky kandidátů studentů doktorských programů

Petr LodňánekPetr Lodňánek
student 1. ročníku doktorského studijního programu Energie a paliva

Kdo jsem?
Jsem student prvního ročníku doktorského studia na Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, kam jsem pokračoval po absolvování magisterského studia na FCHT hlavně kvůli, podle mě, mnohem přátelštějšímu prostředí, které nejen na ústavu ale obecně na FTOPce pozoruju. Postupně se zapojuju do všech aktivit, kde je potřeba s něčím pomoct, jak v rámci ústavu, tak obecně celoškolsky. Láká mě hlavně popularizace vědy, pedagogická činnost a propagace ústavu, potažmo fakulty. Vnímám se jako člověk, který se narodil učitelem a učitelem bych určitě po studiu chtěl být.

Proč byste mě měli volit?
Mám chuť i čas se senátorské funkci věnovat plnohodnotně. Chtěl bych mít možnost reprodukovat vedení pohledy studentů, aby nezůstávaly připomínky jen u stolu v Carbonu a samozřejmě i komunikovat výstupy senátu zpět ke studentům. Vedle toho bych chtěl lépe porozumět, jak co ve škole funguje, kdo o čem rozhoduje a jakou silou kam působit, aby se mohlo něco změnit. Chtěl bych se taky více zapojit do aktivit propagující VŠCHT a hlavně FTOP, protože máme spoustu místa pro studenty a kvalitní a zajímavé programy a je velká škoda, že nejedeme na plnou kapacitu – jak pro školu, tak si dovolím tvrdit, že i pro společnost, jelikož VŠCHT produkuje uvědomělé lidi s analytickým myšlením, kterých ve společnosti není nikdy dost.


Vít ŠrámekVít Šrámek
student 4. ročníku doktorského studijního programu Chemické a energetické zpracování paliv

Kdo jsem?
Jmenuji se Vít(ek) Šrámek. Jsem ve čtvrtém ročníku doktorského studia a celkově desátým rokem na VŠCHT Praha. Zajímám se o technologie v ochraně životního prostředí a chemii v oblasti životního prostředí. Mimo jiné mě zajímá politika, hudba, videohry (streamuji), deskovky a sport v mnoha podobách. Zároveň se účastním aktivně VŠCHT života jako Tutor (mám na starosti web Tutorů, úpravy ERD a phd.vscht.cz webu), člen K3S, člen propagační skupiny FTOP (Dny Otevřených dveří a jiné kontaktní akce) a rád zajedu i na Prodloužený víkend s deskovkami od ÚDKH.

Proč byste mě měli volit?
I přesto, že do senátu kandiduji poprvé, dění na VŠCHT Praha sleduji od začátku a celou dobu sbírám informace o fungování. Přes těch devět let, co pozoruji dění, jsem se postupně začal zapojovat do různých aktivit jako jsou studentské spolky (Tutoři, K3S, ERD) a akce (Dny otevřených dveří, Hanami, propagace FTOP na Rock for People, Vědafest, Noc Vědců). Jsem v kontaktu se studenty napříč ročníky a fakultami, případně i jinými univerzitami. Aktivně se podílím na zlepšení podmínek studia nejen doktorandů s čímž souvisí i moje aktivní účast v novém složení odborů VŠCHT Praha. Poslední rok pravidelně poslouchám zasedání AS VŠCHT, abych jednak věděl, co případné senátorství obnáší a zároveň byl připraven na vykonávání mandátu senátora co nejlépe. Plánuji na půdě VŠCHT setrvat i dále a kontinuita v práci senátu je podle mého názoru klíčová. Mezi hlavní vize, které bych chtěl během svého senátorství prosadit patří horizontální i vertikální propojení struktur VŠCHT – větší spolupráce mezi studenty, zaměstnanci mezi sebou bez ohledu na jejich pozice nebo ročníky. Dalším cílem je lepší komunikace činnosti senátu zejména směrem ke studentské obci tak, aby studenti měli pocit, že akademický senát je instituce, která je pro ně důležitá a hájí jejich zájmy.

Who am I?
My name is Vít(ek) Šrámek. I am in the fourth year of my PhD candidature and in total this is my tenth year at UCT Prague. I am interested in environmental protection technologies and environmental chemistry. In addition to that, I am interested in politics, music, videogames (streamer), board games and sports in general. I also actively participate in UCT life as a Tutor (I update the Tutors website, ERD changes and the phd.vscht.cz website), a member of K3S, a member of FET PR group (Open Days and other live events) and if I have time, I like to spend longweekends playing board games organised by ÚDKH.

Why should you vote for me?
Even that I run for Senate for the first time in my life, I have been closely watching the situation at UCT since I started studying here, and the whole time I have been collecting information about how the processes at UCT work. In more than nine years watching life at UCT, I gradually got involved in different activities such as students’ clubs (Tutors, K3S, ERD) and events (Open Days, Hanami, FET PR on Rock for People, Vědafest, Researchers’ Night). I am in contact with students across years of study and faculties, or even at other universities. I am actively participating in the improvement of conditions for (not just) doctoral candidates. This is directly connected with my participation in the new composition of the UCT Trade union. Last year I regularly listened to the Academic Senate of UCT’s sessions because I want to know about what kind of work senators do and I want to be prepared for this position. My plan is to stay at UCT, and the continuity of senate work is crucial. Among the main visions that I want to promote as a senator is the vertical and horizontal connection of UCT structures – i.e., more cooperation between students, employees regardless of their position or year of study. Another goal is a better communication especially towards students regarding the work the Senate does, so that students can think about the Senate as an important institution that defends students’ interests and needs.


Jaromír ValtrJaromír Valtr
student 3. ročníku doktorského studijního programu Energie a paliva

Kdo jsem?
Jsem studentem 3. ročníku doktorského studia na Ústavu energetiky. Na naší fakultě jsem strávil celých 7 let a musím říct, že jsem se za tu dobu zamiloval... do fakulty samozřejmě. A do energetiky taky, to by vám řekl asi každý, kdo mě lépe zná. Oceňuji naše fakultní zaměření – myslím, že všichni zde děláme skvělé, a hlavně užitečné věci, a navíc máme obrovský potenciál to dále rozvíjet. Proto jsem rád, že tu nadále studuji/pracuji.

Proč byste mě měli volit?
Již za sebou mám v součtu 2,5 roku v Akademickém senátu FTOP a za tu dobu jsem celkem pronikl do fungování (a občasného kulhání) naší fakulty. Rád bych dále pokračoval ve zlepšování studijních podmínek našich studentů, podporoval vznik nových studijních programů, které rozšíří naše pole "záběru", a apeloval na lepší pracovní podmínky zaměstnanců a obměnu přístrojového vybavení. Všechny tyto věci podle mě vedou k větší spokojenosti nás, studentů, abychom mohli dělat věci, které nás baví, naplňují a zároveň jsou užitečné. Také by to mělo vést k oslovení většího počtu potenciálních mladých studentů, kterých máme žalostný nedostatek, což je úskalím naší fakulty. Jeden můj kolega o mně řekl, že jsem Král jednorožců v zemi uhlí, špíny a nemocí, a já se budu rád dál s entusiasmem jednorožčího krále rvát za naše lepší zítřky.


Aktualizováno: 5.1.2023 16:59, Autor: Lukáš Mrazík

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta technologie ochrany prostředí
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi