Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Zájemci o studium → Bakalářské studijní programy
iduzel: 62239
idvazba: 73974
šablona: stranka
čas: 12.6.2024 17:30:24
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/detail/fakulta/22320/druh/B/jazyk/cs/?weburl=/studium/uchazec/bc-programy
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 62239
idvazba: 73974
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ftop.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/uchazec/bc-programy'
iduzel: 62239
path: 8547/4161/1397/1909/4577/5261/62239
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bakalářské studijní programy

Ekotoxikologie a environmentální analýza

Ekotoxikologie a environmentální analýza

Ideální program pro studenty se zájmem o studium jedů, ekologie a ochrany životního prostředí. Zaměříte se na studium chování a působení cizorodých a škodlivých látek v životním prostředí, kde tyto látky mohou nepříznivě působit na člověka i na živou přírodu. Náplní studia jsou předměty jako toxikologie, ekotoxikologie, chemie životního prostředí, environmentální analýza, biochemie, ekologie, biologie či další disciplíny s úzkou vazbou na ochranu životního prostředí. Naši absolventi znají účinky toxických látek v životním prostředí, umí tyto látky analyticky stanovit, toxikologicky vyhodnotit. Dále umí určit jejich biologické účinky a dokáží sledovat jejich transport a degradaci v jednotlivých složkách životního prostředí. Vědí, jak předcházet poškozování životního prostředí a umí řešit ekologické katastrofy.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium - Průmyslová ekologie a toxikologie, Environmentální inženýrství a analýza, Technologie vody a další.
 • Průmyslové a zemědělské podniky
 • Státní správa
 • Konzultační firmy
 • Výzkumné a vývojové organizace
 • Komerční laboratoře

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 40 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0712A130003
VŠCHT kód B203
Energie a paliva

Energie a paliva

Strategický studijní program, který vytváří respektované odborníky pro podniky a státní firmy. Bez ohledu na to, co se ve společnosti děje, budou lidé vždy potřebovat energii a paliva. A vy budete ti, kdo jim tyto mimořádně cenné komodity doručí. Naučíte se, jak energie a paliva efektivně vyrábět, inovovat nebo analyzovat. Zaměříte se na problematiku plynných, kapalných a pevných paliv a výrobu tepla a elektrické energie. Seznámíte se jak s výrobou, zpracováním a využitím tradičních fosilních paliv, tak i s alternativními palivy určenými pro pohon spalovacích motorů i pro energetické účely. Získáte znalosti o termodynamických a technologických základech přeměn energií z oblasti alternativních/obnovitelných energetických zdrojů i z oblasti klasických fosilních a jaderných energetických výrob. Absolvujete specializační předměty jako zpracování a využití uhlí a plynu, alternativní zdroje energie či zdroje a přeměny energie. Teoretické znalosti si ověříte a uplatníte při praktických cvičeních a v laboratořích.

Uplatnění

 • Navazující magisterské studium
 • Průmyslové podniky, energetické firmy
 • Řízení a kontrola technologických procesů
 • Řízení a kontrola kvality
 • Projektové firmy
 • Celní správa
 • Chemická a průmyslová výroba
 • Akreditované laboratoře
 • Veřejná správa

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 40 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0711A130007
VŠCHT kód B202
Omezování klimatických změn

Omezování klimatických změn

Program je zaměřený na problematiku klimatických změn a opatření vedoucích k minimalizaci dopadů změny klimatu na obyvatele a přírodu. Naučíte se, jak využívat zachycený CO2 v průmyslu nebo klimaticky přijatelně hospodařit s vodou. Seznámíte se s novými technologiemi pro účinnou redukci emisí skleníkových plynů do ovzduší a naučíte se je prosazovat do každodenní praxe. Stanete se experty na recyklaci odpadů a druhotných surovin. Naučíte se hodnotit ekologické, technické a ekonomické přínosy nových průmyslových i společenských opatření. Zároveň získáte hluboký chemický i technický základ pro další kariérní výzvy.

Uplatnění

 • Technolog v chemicko-inženýrských provozech
 • Projektant environmentálně-inženýrských řešení
 • Specialista ve státních institucích a inspekčních orgánech
 • Konzultant řešení klimatických změn
 • Odborník specialista ve výzkumných organizacích a institucích zabývajících se problematikou klimatických změn
 • Pokračování v navazujícím magisterském studiu

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 40 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0712A130005
VŠCHT kód B204
Voda a prostředí

Voda a prostředí

Perspektivní program zaměřený na technickou péči o životní prostředí, zejména pak na ochranu hydrosféry. Naučíte se, jak se chová voda v životním prostředí i uživatelských systémech a jak chránit a využívat vodní zdroje. Unikátní program otvírá cestu do navazujícího magisterského studia i mnoha profesí v úpravnách nebo čistírnách vody, laboratořích nebo inspekčních orgánech. Získáte osvědčený soubor základních chemických disciplín (anorganická, organická, fyzikální, analytická chemie i biochemie) a specializované dovednosti z hydrochemie, hydro/mikrobiologie a s vodou souvisejících technologií. Výrazně je zastoupena praktická forma výuky v laboratořích a v terénu.

O studijním programu, jeho absolventech a uplatnění více na webu ústavu a ve Vodakástu (podcast o vodě).

Uplatnění

 • Řízení technologických procesů (úpravny pitné vody, čistírny odpadních vod)
 • Vodohospodářské společnosti (management, projekce)
 • Provozní a analytické laboratoře
 • Inspekční orgány
 • Energetika
 • Široké spektrum chemické a průmyslové výroby
 • Státní úřady a instituce

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 3 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 40 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) B0712A130002
VŠCHT kód B201
Aktualizováno: 16.12.2021 18:08, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta technologie ochrany prostředí
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi