Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Fakulta → Vedení fakulty → Akademický senát FTOP → Volby do AS FTOP → Volby 2019 → Volby studentů na FTOP
iduzel: 50600
idvazba: 57542
šablona: stranka_ikona
čas: 29.9.2023 09:12:01
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 50600
idvazba: 57542
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ftop.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/fakulta/vedeni-fakulty/as/volby-as-ftop/volby-2019/volby-studentu'
iduzel: 50600
path: 8547/4161/1397/1909/4576/5953/5956/42086/50179/50600
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Volby studentů na FTOP

Termín a způsob voleb

Volby probíhají od pondělí 2. 12. do čtvrtka 5. 12 elektronicky na volby.vscht.cz.


Volí se 1 mandát v univerzitním senátu a 4 mandáty ve fakulntím senátu (2 za pregraduální studenty a 2 za doktorandy)

jsem bakalářský nebo magisterský student

jsem doktorand

 


Univerzitní senát

Volí všichni studenti FTOP, obsazuje se 1 mandát, je 1 kandidát

Kandidáti

Aubrecht Jaroslav, Ing.

Chemie a technologie paliv a prostředí - 3. ročník doktorského studia

Aubrecht (šířka 215px)Co tě motivuje k tomu stát se senátorem?

Býti senátorem jsem si již vyzkoušel a práce je to zajímavá. Od úprav norem až po volbu rektora. Rád bych proto pokračoval jako senátor a podílel se na rozvoji naší univerzity a zastupoval studenty.

Jaké jsou podle tebe největší síly a slabiny VŠCHT?

Velikost VŠCHT by nahrávala ke snadnější komunikaci a organizaci, přesto si plno věcí děláme zbytečně komplikovaných. Celkově jsme ale kvalitní, zajímavá a praktická univerzita s příjemnými lidmi.

Máš zkušenosti se studentskou samosprávou? Jaké?

Od února 2018 zasedávám v AS VŠCHT za FTOP. Svoji práci se snažím odvádět zejména v Pedagogickém výboru AS, jehož jsem členem.

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Studentský senátor má nezastupitelnou roli, protože podněty od nás, studentů, mohou být delegovány přímo k vedení univerzity. Proto chci studentům naslouchat a pomoci jim zkvalitnit studium na VŠCHT.

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Doufám, že trpělivost, rozvaha, schopnost dělání kompromisu a hlavně oddanost VŠCHT jsou mé přednosti uplatnitelné v AS.

Co bys na VŠCHT okamžitě změnil, kdyby to bylo možné?

Změnil bych systém a vybavenost centrálních laboratoří.

Why should the international students give you their vote?

Because I am part of them! These days, I am finishing my short-term traineeship in Valencia. It is quite important to be in touch with other international students and share our experience. Then, I can bring the best at my university.

 

Fakultní senát FTOP - skupina bakalářských a magisterských studentů

Volí pouze bakalářští a magisterští studenti FTOP, obsazují se 2 mandáty, je 5 kandidátů. První zvolený získá mandát na 2 roky, druhý zvolený na 1 rok.

Kandidáti

Dašek David

Technologie pro ochranu životního prostředí - 3. ročník bakalářského studia

Dasek (šířka 215px)Co tě motivuje k tomu stát se senátorem?

Mojí motivací k nominaci je nedostatek uchazečů, nechci, aby byla nejmenovaná paní doktorka smutná, ucházím se tedy o místo v senátu.

Jaké jsou podle tebe největší síly a slabiny VŠCHT?

Největšími přednostmi naší školy je rozhodně kvalita akademických pracovníků, úskalím je však no life při studiu.

Máš zkušenosti se studentskou samosprávou? Jaké?

V 5. a 6. třídě na základní škole jsem byl zástupce třídy, zkušeností mám tedy dostatek.

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Jedinou upřímnou odpovědí je, že společnosti obecně ubírám, nežli bych přispíval.

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Má kreativita a smysl pro umění je nezměrná. Jednou jsem se snažil namalovat berušku.

Co bys na VŠCHT okamžitě změnil, kdyby to bylo možné?

Největší chybou VŠCHT je možná páteční přednáška od osmi hodin. Horší už je snad povinná biochemie.

Why should the international students give you their vote?

They probably shouldn't.

 

Ondřej Hlaváček, Bc.

Energie a paliva - 1. ročník navazujícího magisterského studia

Hlavacek (šířka 215px)Co tě motivuje k tomu stát se senátorem?

Motivuje mě především vyslovená důvěra mých kolegů a těch, kteří mě nominovali.

Jaké jsou podle tebe největší síly a slabiny VŠCHT?

FTOP je malá fakulta, což je její největší výhodou i nevýhodou. Zvláště v pokročilejší fázi studia se studentům dostane osobnějšího přístupu, což pro jednoho může být výhodou, jinému to může vadit.

Máš zkušenosti se studentskou samosprávou? Jaké?

Na gymnáziu jsem byl ve studentském parlamentu. Taky jsem působil 6 let ve vedení zámku, takže jisté zkušenosti s odpovědností z rozhodování mám.

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Nejvíc bych se snažil podílet na vyladění studijních plánů. Máme nové bakalářské i magisterské plány a jsou tam věci, které jsou podle mě zbytečné a naopak. Krom toho bych byl otevřený podmětům ostatních kolegů a kolegyň.

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Snažím se s každým dohodnout a najít nějaký kompromis. Mimo to jsem poměrně rozvážný a cílevědomí.

Co bys na VŠCHT okamžitě změnil, kdyby to bylo možné?

Snažil bych se využít a zrekonstruovat volné prostory v budově B (po bývalém rektorátu ČVUT).

Why should the international students give you their vote?

I can speak English so there is no difference between students from Czech and foreign countries. All of you can tell me your own opinions and I will discuss them in academic senate.

 

Pilátová Blanka, Bc.

Průmyslová ekologie a toxikologie - 1. ročník navazujícího magisterského studia

Pilatova (šířka 215px)Co tě motivuje k tomu stát se senátorkou?

Zajímám se o chod školy jako takový a chtěla bych se na něm ku prospěchu studentů podílet.

Jaké jsou podle tebe největší síly a slabiny VŠCHT?

Největší síly jsou rozhodně ve soudržnosti mezi studenty, možnostech vycestování do zahraničí, slabinou jsou občas zastaralé metody vyučování a málo povinných soft skills předmětů.

Máš zkušenosti se studentskou samosprávou? Jaké?

Pomáhala jsem organizovat akce (nejen) pro studenty z výměnných pobytů na střední škole.

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Chci, aby se tu studenti v rámci možností měli hezky. Možná to zní až moc idealisticky, ale škola je náročná a pokud bude v mých silách zlepšit pro studenty prostředí, ve kterém se dennodenně pohybují, udělám pro to maximum.

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátorka využívat/potřebovat nejvíce?

Jsem organizovaná a nebojím se promluvit. Plus mě neodrazuje představa četby dlouhých spisů.

Co bys na VŠCHT okamžitě změnila, kdyby to bylo možné?

Zavedla bych vedle Lachouta i cider :) Mimo to jeden povinný předmět každý semestr, který by se zabýval rétorikou atd. Že tu máme inteligentní studenty není pochyb, ale často to neumí prodat. 

Why should the international students give you their vote?

Next Greta but with a degree.

 

Roztočil Petr

Technologie pro ochranu životního prostředí - 3. ročník bakalářského studia

Roztocil (šířka 215px)Co tě motivuje k tomu stát se senátorem?

Když jsem zjistil, že kandiduje pan Kutěj, morálka mi nedovolila fakultu takové možnosti vystavit.

Jaké jsou podle tebe největší síly a slabiny VŠCHT?

Velkou výhodou je rodinná atmosféra (zvlášť na FTOP) vyplývající z malého počtu studentů a zaměstnanců. Slabinou je (znovu) malý počet studentů a zaměstnanců.

Máš zkušenosti se studentskou samosprávou? Jaké?

Jednou jsem na základní škole týden hlídal třídnici.

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Budu chodit na schůze. Když nebudou moc brzo. Nebo pozdě. Nebo v pátek.

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Lenost. Líní lidé mají schopnost nalézat ta nejsnazší řešení.

Co bys na VŠCHT okamžitě změnil, kdyby to bylo možné?

Neměnil bych nic, podle mě šlape škola dobře (zrušil biochemii jako předmět a udělal z ní kroužek pro zájemce).

Why should the international students give you their vote?

 -

 

Vysloužil Jan, Bc.

Energie a paliva - Technologie ropy a alternativních paliv - 1. ročník navazujícího magisterského studia

Vyslouzil (šířka 215px)Co tě motivuje k tomu stát se senátorem?

Vidím příležitost v tom posunout FTOP dopředu. Máme zajímavé obory a některé z nich jsou v průmyslu stěžejní. Jako aktivní student bych více podporoval panelové diskuze mezi školou a studenty.

Jaké jsou podle tebe největší síly a slabiny VŠCHT?

Za silnou stránku školy považuji příležitost pracovat na výzkumných projektech během studia. Příležitost vidím v propagaci a motivování našich studentů k zahraničním stážím a rozvíjení soft skills.

Máš zkušenosti se studentskou samosprávou? Jaké?

Druhým rokem jsem prezidentem spolku IAESTE. Jsem aktivní člen K3S (poradní orgán AS), kde nyní pracuji na tématu zlepšení stáží a praxí na škole.

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Otevíráním i rozporuplných témat ve fakultním senátu navrhovaných studenty. Hledáním konstruktivních řešení na základě mých dosavadních zkušeností.

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Vytrvalost a podpora týmu, hledání kompromisů, přijímání a poskytování zpětné vazby, kvalitní time management. 

Co bys na VŠCHT okamžitě změnil, kdyby to bylo možné?

Zpřehlednění nabídek a příležitostí pro studenty a vytvoření intuitivního rozhraní webu.

Why should the international students give you their vote?

As a president of an international organisation at UCT Prague (IAESTE) I initiate the exchange programs and work on sharing information in English. I also support the idea of having more subjects in English and joint classes with international students.

 

Fakultní senát FTOP - skupina doktorandů

Volí pouze doktorandi FTOP, obsazují se 2 mandáty, je 5 kandidátů. První zvolený získá mandát na 2 roky, druhý zvolený na 1 rok.

Kandidáti

Skálová Hana, Ing.

Chemické a energetické zpracování paliv - 1. ročník doktorského studia

Skalova (šířka 215px)Co tě motivuje k tomu stát se senátorkou?

Chci se dozvědět více o fungování fakulty a možností, jak se můžu jako student zapojit. 

Jaké jsou podle tebe největší síly a slabiny VŠCHT?

Chemie je pro veřejnost pořád stále velkým tajemstvím a náročným oborem. VŠCHT by se měla více snažit veřejnosti přiblížit chemii z každodenního života.

Máš zkušenosti se studentskou samosprávou? Jaké?

Mám za sebou dva roky v AS FTOP za mgr/bc studenty.

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Chci pomoct svými dovednostmi a schopnostmi při řešení problémů, se kterými se potýká senát při vedení fakulty. 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátorka využívat/potřebovat nejvíce?

Ráda komunikuji, snažím se podporovat své názory a zároveň jsem otevřená vůči názorům ostatních.

Co bys na VŠCHT okamžitě změnila, kdyby to bylo možné?

Aby v Bufanu i Miláčku byly zálohované kelímky na kafe!!

Why should the international students give you their vote?

I have already been in foreign universtities during my studies so whenever I can I'm helping foreign students at our universities with their problems :)

 

Skleničková Kateřina, Ing.

Chemie a technologie ochrany životního prostředí - 2. ročník doktorského studia

Sklenickova (šířka 215px)Co tě motivuje k tomu stát se senátorkou?

Motivuje mě především se učit nové věci a ráda bych se podílela na zlepšení chodu fakutly. I am motivated to learn new things and I would like to help to make for better facutly.

Jaké jsou podle tebe největší síly a slabiny VŠCHT?

Velkou předností VŠCHT je, že učí své studenty myslet a využívat své praktické znalosti z laboratoří v praxi. Mezi slabiny bych zařadila to, že vyučování předmětů je pouze v Čj, bohužel ne i v Aj.

Máš zkušenosti se studentskou samosprávou? Jaké?

Zatím nemám žádné zkušenosti. I have not had experience yet.

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Ráda bych se zaměřila na zlepšení komunikace mezi studenty a zbytkem školy. Dále bych chtěla více podporovat zájem o stáže a zahraniční programy.

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátorka využívat/potřebovat nejvíce?

Trpělivost, komunikační dovednosti a schopnost najít kompromis. Patience, communication skills ...

Co bys na VŠCHT okamžitě změnila, kdyby to bylo možné?

Možnost výběru studovat některé předměty v angličtině (volitelně), případně vydávat skripta dvojjazyčné.

Why should the international students give you their vote?

I would like to improve communicating in English in UCT Prague. I should help to make you feel as at home.

 

Tajnaiová Lucia, Ing.

Chemie a technologie ochrany životního prostředí - 1. ročník doktorského studia

Tajnaiova (šířka 215px)Co tě motivuje k tomu stát se senátorkou?

Ráda bych rozvíjela aktivity ve spojení s propagací fakulty na středních školách a různých akcích, kterých se již aktivně účastním a chtěla bych iniciovat vznik skupiny doktorandů se stejnými zájmy.

Jaké jsou podle tebe největší síly a slabiny VŠCHT?

VŠCHT je uznávanou školou s kvalitními absolventy a její postavení mezi jinými školami je unikátní. Slabinou pro FTOP je neustále klesající počet studentů.

Máš zkušenosti se studentskou samosprávou? Jaké?

Zatím ne, ale někdy se začít musí. :)

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Ráda bych se pokusila vytvořit skupiny doktorandů, kteří pracují na podobných tématech v rámci jiných skupin či ústavu. Každý doktorand se totiž může dívat na stejný problém pod jiným uhlem a vhodným propojením by mohla vzniknout úspěšná spolupráce.

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátorka využívat/potřebovat nejvíce?

Určitě komunikativnost, schopnost plánování času a výborné organizační dovednosti.

Co bys na VŠCHT okamžitě změnila, kdyby to bylo možné?

Ráda bych zahrnula moderní techniky výuky do přednášek, například možnost kladení otázek přednášejícímu online.

Why should the international students give you their vote?

I have come to study at UCT from abroad myself. I understand the specific issues we face. I have looked out for other foreigners for years. I wish to better include international students in all student activities and proactively collect their feedback.

 

Váchová Veronika, Ing.

Chemie a technologie paliv a prostředí - 5. ročník doktorského studia

Vachova (šířka 215px)Co tě motivuje k tomu stát se senátorkou?

Vždy mě zajímalo dění na škole popřípadě přímo na fakultě. Čím více se dozvídám, jak věci fungují, tím více bych měla zájem se na tomto fungování podílet.

Jaké jsou podle tebe největší síly a slabiny VŠCHT?

Klady: vzhledem k velikosti fakulty značně individuální přístup ke studentům a silné propojení s průmyslem stejně jako kvalitní výzkum. Zápory: podceňování FTOP.

Máš zkušenosti se studentskou samosprávou? Jaké?

Zatím bohužel nemám, chtěla jsem to změnit již před pár lety, ale to se mi nepovedlo proměnit kandidaturu.

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Mám bohaté kontakty i na ostatních fakultách a baví mě a zajímá poslouchat názory ostatních studentů, které pak mohu prosazovat, jelikož o nich vím. Chtěla bych AS více propojit s ostatními studenty fakulty.

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátorka využívat/potřebovat nejvíce?

Rozhodně komunikativnost a pak také rozhodnost.

Co bys na VŠCHT okamžitě změnila, kdyby to bylo možné?

Okamžitě bych nejradši změnila pohled zbytku školy na FTOP. Tato fakulta má co nabídnout.

Why should the international students give you their vote?

I will always support the presence of foreign colleagues and their inclusion in the team while maintaining a very individual approach from our faculty.

  

Varga Zdeněk, Ing.

Chemie a technologie ochrany životního prostředí - 4. ročník doktorského studia

Varga (šířka 215px)Co tě motivuje k tomu stát se senátorem?

Během svého studia jsem měl možnost nahlédnout jak funguje školní samospráva a jak důležitou roli v ní může student sehrát. Proto bych se rád i nadále podílel na chodu školy.

Jaké jsou podle tebe největší síly a slabiny VŠCHT?

Mezi silné stránky podle mě patří vysoká míra uplatnění absolventů a otevřenosti vůči mezinárodní spolupráci. Přátelské prostředí mezi jednotlivými obory v porovnání s jinými vysokými školami.

Máš zkušenosti se studentskou samosprávou? Jaké?

Byl jsem členem kolejní rady, kde jsme se jako první zasadili o třídění odpadů a poslední dva roky jsem byl členem studentské části AS FTOP.

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu chceš aktivně podílet?

Budu reflektovat nápady studentů, snažit se porozumět jejich potřebám a ty následně prosazovat.

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Schopnost vycházet s lidmi, trpělivost, nezaujatost, otevřená mysl pro nové myšlenky.

Co bys na VŠCHT okamžitě změnil, kdyby to bylo možné?

Kouzelným proutkem přesunul koleje blíž ke škole a zavedl zaměstnanecké výhody pro doktorandy ;)

Why should the international students give you their vote?

I spent most of my time working as a doctoral student in collaboration with foreign colleagues and students, so I think I understand their problems.

Aktualizováno: 26.11.2019 00:40, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta technologie ochrany prostředí
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi