Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Fakulta → Vedení fakulty → Akademický senát FTOP → Volby do AS FTOP → Volby 2017 → Volby studentů na FTOP
iduzel: 41521
idvazba: 44850
šablona: stranka
čas: 13.7.2024 02:31:43
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 41521
idvazba: 44850
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ftop.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/fakulta/vedeni-fakulty/as/volby-as-ftop/volby-2017/ftop'
iduzel: 41521
path: 8547/4161/1397/1909/4576/5953/5956/42086/41526/41521
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Volby studentů na FTOP

V roce 2017 se volí pouze ve studentských částech akademických senátů.

Termín a způsob voleb

Volby probíhají od pondělí 4. 12. do čtvrtka 7. 12 elektronicky na volby.vscht.cz.


Volí se 1 mandát v univerzitním senátu a 4 mandáty ve fakulntím senátu (2 za pregraduální studenty a 2 za doktorandy)

jsem bakalářský nebo magisterský student

jsem doktorand

 


Univerzitní senát

Volí všichni studenti FTOP, obsazuje se 1 mandát, jsou 3 kandidáti

Kandidáti

 AubrechtJaroslav_FTOP_vscht (šířka 215px)

Aubrecht Jaroslav

kandidát do univerzitního senátu

 

1. ročník doktorského studia, Ústav technologie ropy a alternativních paliv, obor Chemické a energetické zpracování paliv

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Chtěl bych svými názory přispět k lepšímu směřování VŠCHT. Z osobního hlediska je to také dobrá zkušenost, která pomůže k osobnímu rozvoji.

What motivates you to become Senator?

I would like to contribute my views to a better path for UCT. From a personal point of view, it would also be a good experience that will help my personal development.

 
Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT? 

Jednoznačnou silou naší školy, vzhledem k její velikosti, je soudržnost a organizace. Taktéž vzdělání, které studenti obdrží během studia, je povětšinou kvalitní a otevírající široké pole působnosti.

 
Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT? 

Podle mého názoru chybí ve výuce řada praktických studií a také přednášky v angličtině, protože v současné době se bez angličtiny prakticky nikdo nikam nehne.

 
Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval? 

Bohaté zkušenosti ve vedoucí funkci nemám, nicméně jsem byl členem nebo vedoucím několika pracovních skupin zde i v zahraničí.

 
Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké? 

Podle mých zkušeností se VŠCHT může zlepšit v systému fungování centrálních laboratoří a obecně v možnostech sdílení chemikálií a přístrojového vybavení.

 
Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Chtěl bych být hlavně spojkou, tlumočníkem, mezi studentstvem a vedením školy, protože studentský hlas a jeho návrhy nejsou často vyslyšeny.

 
O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce? 

Jednoznačně to bude trpělivost a vytrvalost.

 KorotenkoEkatarina_FTOP_vscht (šířka 215px)

Korotenko Ekaterina

kandidátka do univerzitního senátu

 

2. ročník magisterského studia, Ústav chemie ochrany prostředí, obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Především pochopení, že samotná možnost volby a rozhodování je velkým darem. Přátelský postoj a vstřícnost kolegů a spolužáků mě motivují k tomu, abych ze své strany udělala něco v jejich prospěch.

What motivates you to become Senator?

First of all, understanding of the fact that just being able to vote and choose is a great gift.  Friendly attitude and helpfulness of colleagues and schoolmates motivates me to do my best in doing something in their favor.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Vysoká kvalita vzdělání, osobní přístup ke studentům, kvalitní vybavení, spolupráce s externími firmami.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Nízká úroveň mezifakultní a meziústavní spolupráce, nedostatečná propagace.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Jako členka studentského senátu jsem vždycky kopala za studenty. Podařilo se nám například zvýšit studentské stipendium a zlepšit život na kolejích. Byla jsem organizátorkou různých akcí – zaměřených na spolupráci mezi studenty, vzdělávacích, charitativních.

Aktivně se podílím na chodu VŠCHT (aktivní účast na celoškolských a fakultních setkáních a akcích spolku Campure).

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Mám zkušenosti jak z tuzemských, tak ze zahraničních univerzit. Mám s čím porovnávat. Krátké shrnutí:

- Soukromé školy: nízká kvalita vzdělání, snaha vytáhnout ze studenta co možná nejvíc peněz. - Velké školy: na jedné straně „velkovýroba“ a z ní vyplývající problémy (distancování se od studentů, nevstřícnost, nezájem řešit problémy; často se stává, že se vyučující a student poprvé potkávají až u zkoušky), na druhé straně větší konkurence, kterou považuji za věc nezbytnou jak pro kvalitní vzdělání, tak pro život obecně.

- Ze zahraniční univerzity, kterou jsem vystudovala: nižší stupeň specializace, převládání obecných předmětů nad odbornými, ale zároveň univerzálnost a víceoborovost absolventa.

 

Velkou inspirací pro mě je organizace volnočasových aktivit studentů – sportovních a kulturních – a snaha rozvíjet studenty všestranně.  

 

Čím můžete přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžete aktivně podílet?

Svým časem, zkušenostmi a energií. Chci především zlepšit postavení doktorandů a mladých pracovníků a zvýšit spolupráci mezi fakultami (celoškolní SVK, mezioborové projekty).

How can you support student life and organizations? How can you actively participate?

With my time, experience and energy. I mainly want to improve the positions of postgraduate students and junior workers and increase cooperation between faculties (whole-school conferences, interdisciplinary projects).

 

O jakých svých vlastnostech myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Organizační a komunikační schopnosti, cílevědomost a zdravou míru perfekcionismu.

 ShumeikobBogdan_FTOP_vscht (šířka 215px)

Shumeiko Bogdan

kandidát do univerzitního senátu

 

1. ročník doktorského studia, Ústav technologie ropy a alternativních paliv, obor Chemické a energetické zpracování paliv

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Možnost se aktivně zapojit do rozvoje školy, v případě organizačních činnosti tak i v případě vedení.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Dle mého názoru silnou stranou naší školy je hlavně kvalitní výuka a rozmanitost předmětu, které se da zvolit. Takový chemicky zaklad, který tady dostáváme umožňuje našim absolventům se přizpůsobit v jakékoliv prací, jak i v jejich oboru tak i v dalších chemických oborech.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Podle mého názoru největší slabiny na VSCHT jsou: mala spolupráce mezi fakulty i připadne mezi jednotlivé ústavy samotných fakult, nedostatek výuky v angličtině (i případně slabá znalost angličtiny) a také nedostatek praxe (staze) v reálných firmách.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Ne, bohužel nemam žádnou zkušenost.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Během stazi v Německu na jine vysoké škole jsem poznal jiny přístup ke studiu a k studentskému životu. Neříkám, že je lepší ale je stejné dobře mít nějaké přehledy a zkušenosti z jiných skol a snažit se vychytat z toho to nejlepší a prosadit to i na naše škole.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Pečlivou a poradnou prací.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce? /

Opatrnost při rozhodování a cool headed.

What qualities do you think you will use / need most as a senator?

Caution in decision-making and cool headed.

 

 

Fakultní senát FTOP - skupina bakalářských a magisterských studentů

Volí pouze bakalářští a magisterští studenti FTOP, obsazují se 2 mandáty, jsou 2 kandidáti

Kandidáti

 DumskáKarolina (šířka 215px)

Dumská Karolína

kandidátka do senátu FTOP ve skupině Bc. a NMgr. studentů

 

2. ročník magisterského studia, Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Obor Chemie a technologie paliv a prostředí

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Ráda bych se jako studentka dozvěděla více o fungování naší fakulty a předávala tyto znalosti ostatním studentům.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Velkou výhodou je rozmanitost chemických oborů a jejich návaznost na sebe i mezi fakultami. Dále také řešení aktuálních témat pro výzkum a vědu.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Vysoký počet studentů přijatých do prvního ročníku jen na základě vysvědčení ze střední školy, kdy mnoho z nich ukončí studium již po prvním semestru.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Zkušenosti zatím žádné nemám.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Nemám.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Chtěla bych pomoct při řešení problémů týkající se naší fakulty. Ráda komunikuji se svými spolužáky a kolegy jak osobně, tak i přes sociální sítě. Mým cílem by bylo zapojit jich co nejvice do diskuse o současných problémech,  jejich názory prezentovat při zasedání AS FTOP a snažit se najít řešení.

How can you support student life and organizations? How can you actively participate?

I would like to help solve problems related to our faculty. I like to communicate with my classmates and colleagues personally and through social networks. My goal would be to involve them as much as possible into the discussion about current issues and to present their opinions at the faculty senate meetings and try to resolve them.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Jsem komunikativní a nebojím se prosazovat svůj názor, nebo naopak přijmout názor někoho jiného.

 SkalovaHana_FTOP_fakultni (šířka 215px)

Skálová Hana

kandidátka do senátu FTOP ve skupině Bc. a NMgr. studentů

 

1. ročník magisterského studia, Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Obor Chemie a technologie paliv a prostředí

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Chci se dozvědět více o fungování fakulty a možností, jak se můžu jako student zapojit.

I would like to get to know more about activity of faculty and possibilities how can i get involved as a student.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Snaha jít s dobou a věnovat se novým výzkumným tématům a jejich uplatnění v dnešní době. VŠCHT rozšiřuje své obory, aby se studenti mohli věnovat širokému rozsahu chemie v moderní době a zároveň se snaží propojit spolupráci mezi jednotlivými fakultami.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Velký nápor v prvních ročnících, kdy se studenti přijímají a hned v prvním ročníku velká část odchází kvůli náročnosti, aniž by měli možnost být v laboratořích.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Bohužel, žádné zkušenosti v této oblasti nemám.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Nemám.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Chci pomoct svými dovednostmi a schopnostmi při řešení problémů, se kterými se potýká senát při vedení fakulty.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Trpělivost a snaha pomáhat, pokud mohu. Ráda komunikuji, snažím se podporovat své názory a zároveň jsem otevřená vůči názorům ostatních.

 

 

Fakultní senát FTOP - skupina doktorandů

Volí pouze doktorandi FTOP, obsazují se 2 mandáty, jsou 4 kandidáti

Kandidáti

 DurdakVaclav_FTOP_fakultni (šířka 215px)

Durďák Václav

kandidát do senátu FTOP ve skupině Ph.D. studentů

 

4. ročník doktorského studia, Ústav chemie ochrany prostředí, Obor Chemie a technologie ochrany životního prostředí

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Zájem o okolní svět.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Silná výzkumná tradice spojená se zvučnými jmény. Pocit že je člověk součástí něčeho většího, co dává smysl. Udržení vysokého standardu výuky i za cenu odlivu části studentů.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Nesmyslně vyhrocená rivalita mezi jednotlivými fakultami.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Nic zásadního, pouze menší jednotlivosti.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Nemám.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Smyslem pro spravedlnost. Aktivitou v senátu.
 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Tvrdohlavost v situacích, kdy je třeba pevný postoj a porozuměním v situacích kdy je důležitá diskuse.

What qualities do you think you will use / need most as a senator?

Stubbornness in need of a firm attitude. Understanding in situations where discussion is important.

 

 Miklova_FTOP_fakultni (šířka 215px)

Miklová Barbora

kandidátka do senátu FTOP ve skupině Ph.D. studentů

 

2. ročník doktorského studia, Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, Obor Chemické a energetické zpracování paliv

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Ráda bych měla možnost podílet se na změnách naší univerzity, které ji přinesou kvalitnější vzdělání pro všechny studenty. Myslím si, že moderní univerzita by kromě vědecké prestiže měla mít přesah i do veřejného života.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Vysoká kvalita vzdělání, možnost pro studenty spolupracovat s průmyslem už během studia a jejich dobré uplatnění na trhu práce.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Nevyrovnané finanční podmínky mezi jednotlivými fakultami, což se odráží do kvality studia i motivace doktorandů. Velké množství studentů končící po prvním ročníku a nedostatek studentů v navazujících studiích.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Zkušenosti tohoto charakteru z naší školy zatím nemám, ale během zahraničního studijního pobytu jsem získala mnoho podnětů, které bych ráda aplikovala u nás.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké? /

Na naší škole se aktivně podílím na nově vzniklém projektu TUTORŮ, který má za cíl pomáhat s administrativou a dalšími problémy nově příchozím studentům. Během magisterského studia jsem strávila rok na zahraniční univerzitě v Trondheimu, a účastnila se studijní stáže s programem Athens.

Do you have any experience or inspiration from another school / institution? What are they?

I participate actively in the newly created project TUTOR at our university, which aims to help new students with administration and other issues during their studies. During my master’s degree, I spent one year at technical university in Trondheim and furthermore I participated in an internship with the Athens Programme.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Budu se snažit o větší informovanost studentů o reálných možnostech perspektivního výzkumu a jejich potenciálu v pracovní sféře. Umožnit studentům aktivně se zapojovat do řízení školy formou diskuzí a přednášek se zástupci akademického senátu.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Otevřená mysl, cílevědomý přístup a pevné nervy.

 Pospelova_violetta_foto (šířka 215px)

Pospelová Violeta

kandidátka do senátu FTOP ve skupině Ph.D. studentů

 

1. ročník doktorského studia, Ústav technologie ropy a alternativních paliv, Obor Chemické a energetické zpracování paliv

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Chtěla bych se podílet na rozvoji mojí fakulty, a i celé školy.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Největší výhodou VŠCHT je to, že rozhodně dostanete kvalitní základ teoretických znalostí a k tomu i praktické zkušenosti. Samozřejmě také navážete i cenné osobní kontakty.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Nedostatečná propagace školy pro veřejnost.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Ano, mám zkušenost na pozici manažerky menšího hotelu.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Studovala jsem pouze na VŠCHT.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Ráda využiji svoje zkušenosti ze studentského životu a studia, abych zpříjemnila studium budoucím studentům.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce? /

Jako senátor si myslím, že budu využívat pozitivní přistup k životu a vnímavost vůči okolí.

What qualities do you think you will use / need most as a senator?

As a senator, I think I will use my positive approach to life and responsiveness to others.

 Varga_zdenek_foto (šířka 215px)

Varga Zdeněk

kandidát do senátu FTOP ve skupině Ph.D. studentů

 

2. ročník doktorského studia, obory Učitelství odborných předmětů (2. ročník), Chemie a technologie ochrany životního prostředí, Ústav technologie vody a prostředí,

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Při studiu bakalářského a magisterského stupně jsem měl jen mlhavou představu, co všechno obnáší školní samospráva a jak velkou úlohu v ní může student sehrát. Během doktorského studia jsem měl možnost nahlédnout na dění ve škole v jiném světle, a tak bych se chtěl více podílet na chodu VŠCHT.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Vysoká míra uplatnění absolventů, která je způsobena snahou školy přizpůsobit se moderním výzvám a udržovat si tak dobré jméno. Dále je zde přátelské prostředí mezi jednotlivými obory oproti jiným vysokým školám.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Roztříštěnost a nejednotnost základních znalostí u bakalářských programů, což se snad v budoucnu změní. Malé množství studentů zapojených do projektů.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Byl jsem členem kolejní rady, kde jsem se pokoušel rozšířit možnosti třídění odpadů. To bylo na dobré cestě k uskutečnění, když jsem z kolejní rady odcházel.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Bohužel (nebo bohudík) mám zkušenosti pouze z naší Alma mater. Ovšem vždy, když mám možnost, rád zjišťuji u studentů z jiných škol, jak se věci mají u nich.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Nemohu slibovat, že vyřeším vše. Budu však reflektovat nápady studentů, snažit se porozumět jejich potřebám a ty následně prosazovat.

How can you support student life and organizations? How can you actively participate?

I cannot promise to solve everything. But I will support the ideas of students and try to understand their needs and then to promote them.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Schopnost vycházet s lidmi, trpělivost, nezaujatost, netradiční pohled na věc.

Aktualizováno: 2.12.2017 00:55, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta technologie ochrany prostředí
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi