Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → VaV → Spolupráce → Spolupráce s firmami
iduzel: 65501
idvazba: 78483
šablona: stranka
čas: 24.5.2024 11:28:57
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 65501
idvazba: 78483
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ftop.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/spoluprace/firmy'
iduzel: 65501
path: 8547/4161/1397/1909/4579/5973/65501
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Spolupráce s firmami

 • SGS Czech Republic s.r.o. - Vývoj analytických technik, speciální analýzy paliv, maziv a organických vzorků.
 • Fraunhofer UMSICHT (Tim Schulzke) - ablativní pyrolýza lignocelulózové biomasy
 • Ranido s.r.o. – vývoj a katalyzátorů pro průmyslové procesy
 • Mero s.r.o. - Hodnocení fyzikálně-chemických vlastností, skladovatelnosti a přepravitelnosti různých typů rop
 • P1 Racing Fuels Limited - vývoj a testování speciálních motorových paliv
 • P1 Performance Fuels GmbH - vývoj a testování speciálních motorových paliv
 • Primagas s.r.o. - Speciální analýzy paliv a konstrukčních materiálů
 • ČEPRO, a.s. - Vývoj analytických technik, speciální analýzy paliv (2015, 2016, 2020, 2021)
 • Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu - Vypracování studie týkající se využití biopaliv a alternativních paliv v dopravě v letech 2016-2020 (2016)
 • ŠKODA AUTO, a. s. - Vývoj analytických technik, speciální analýzy paliv a maziv (2014, 2016, 2022)
 • ROBERT BOSCH spol. s r.o. - Vývoj analytických technik, speciální analýzy paliv a konstrukčních materiálů (2010-2017)
 • Sdružení pro výrobu bionafty - Vypracování studie porovnání surovinové a energetické bilance výroby hydrogenovaných rostlinných olejů (HVO) a metylesterů řepkového oleje (MEŘO) (2017)
 • ORLEN Unipetrol a.s. - Vypracování studie na chemické využití uhlí (2017, 2021)
 • NET4GAS - Generální partner, podpora studentů
 • VÚHU – Výzkumný ústav pro hnědé uhlí, Projekt Krušnohoří
 • ŠKO-ENERGO; Skupina ČEZ; LanXess – podpora SVK a studentských prací
 • ENERGO Zlatá Olešnice s.r.o. – kombinovaná výroba elektrické energie, užitného tepla a biocharu (ú218)
 • HST Hydrosystémy s.r.o. – pyrolýza a sušení čistírenského kalu (ú218)
 • AIR TECHNIC s.r.o. – zplyňování biomasy (ú218)
 • ENRESS s.r.o. – pyrolýza biomasy a TAP (ú218)
 • DEKONTA, a.s. – příprava substrátů do biofiltru a čištění vody od xenobiotik (ú218)
 • ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. – dehalogenace primárního pyrolýzního plynu, pyrolýzního plynu a kondenzátu (ú218)
 • ČEZ – vlastnosti korozních vrstev kotelních trubek a provádění zátěžových testů ionexů za účelem predikce stavu ionexových hmot (ú218)
 • Chemická jednotka Hasičského záchranného sboru hl. m. Praha – analýza nebezpečných látek, vědecko-výzkumné projekty
 • Technický ústav požární ochrany Hasičského záchranného sboru ČR - analýza nebezpečných látek, vědecko-výzkumné projekty
 • Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany - vědecko-výzkumné projekty,
 • Služba kriminální policie a vyšetřování ČR – analýza narkotik, vědecko-výzkumné projekty,
 • Národní protidrogová centrála SKPV PČR - analýza narkotik na hudebních festivalech, vědecko-výzkumné projekty,
 • Celně technická laboratoř Celní správy ČR - analýza narkotik, mobilní analýza padělků, vědecko-výzkumné projekty,
 • Česká inspekce ŽP – konzultace a terénní měření,
 • CENIA – vědecko-výzkumné projekty,
 • Městský úřad Neratovice – konzultace, řešení projektů, laboratoře studentů, měření diplomové práce
 • Firemní subjekty: DEKONTA, a.s., Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., EPS biotechnology, s.r.o., Ochrana podzemních vod, s.r.o., CHEMCOMEX, a.s., TERAMED, s.r.o., G-servis Praha spol. s r.o., AQUATEST, a.s., GEMEC - UNION, a.s., Chemoprojekt, a.s., TECHNOEXPORT, a. s., Flexfill, s.r.o., Savaterra Oy, ORLEN UniCRE, a.s., ZENA Membranes, s.r.o.
 • Plastikářský klastr – LCA plastů
 • Svaz chemického průmyslu ČR – LCA chemické výroby
 • VEOLIA Česká republika – LCA, uhlíková stopa organizace, kurz oběhové hospodářství
 • SUEZ Water – kurz oběhové hospodářství
 • Pražské vodovody a kanalizace – LCA, uhlíková stopa organizace
 • Skanska – LCA, kurz oběhové hospodářství
 • Povodí Vltavy - kurz oběhové hospodářství
 • ASIO – LCA ČOV
 • ČEZ, ASVEP – LCA vedlejších energetických produktů
 • Potravinářská komora ČR – LCA potravinové produkce
 • MŽP ČR – LCA čistírenských kalů, bioobaly, obalová technika, ekoznačení, kurz oběhové
 • hospodářství
 • MPO ČR – produktová ekologie, průmyslová ekologie, kurz oběhové hospodářství
 • MPSV ČR – LCA, kurz oběhové hospodářství
 • MD ČR – LCA dopravních systémů

 

Aktualizováno: 16.8.2022 14:10, Autor: Lucie Pokorná

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta technologie ochrany prostředí
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi