Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → VaV → Granty a projekty řešené v posledních letech
iduzel: 5971
idvazba: 6739
šablona: stranka
čas: 2.4.2020 23:27:34
verze: 4653
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Granty a projekty řešené v posledních letech

Vybrané projekty za minulá odobí

(pracujeme na nové verzi stránky)

Vývoj nové technologie sušení a čištění zemního plynu.

Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2004 - 2006
Řešitel: Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

 

Výzkum a vývoj využití energetického potenciálu stlačeného zemního plynu při jeho expanzi v regulační stanici k výrobě elektrické energie pomocí expanzní turbíny.

Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2006 – 2009
Řešitel: Prof. Ing. Petr Buryan, DrSc.

Zavádění nových metod EU pro hodnocení a zlepšení kvality silničních asfaltů a odvozených výrobků.
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2006 – 2008
Řešitel: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc.

Zplyňování biomasy a tříděného tuhého odpadu s výrobou elektrické energie pomocí turbosoustrojí
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2008 – 2010
Řešitel: Prof. Ing. Petr Buryan, DrSc.

Suchá fermentace biomasy a tříděného biodegradabilního odpadu s energetickým vyžitím bioplynu k výrobě elektrické energie
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2008 – 2010
Řešitel: Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.

Výzkum a ověření možnosti použití hnědého uhlí pro výrobu vysokopecního koksu.
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2009 – 2012
Řešitel: Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Inovace a optimalizace technologií sušení a úpravy zemního plynu pro zvýšení kapacity stávajících a výstavbu nových zásobníků zemního plynu.
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2009 – 2012
Řešitel: Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Vývoj technologie přípravy a použití elementárního nanoželeza pro sanaci horninového prostředí
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2009 – 2011
Řešitel: Ing. Tomáš Patočka

Vývoj a výzkum zařízení zplynování odpadů ze dřeva ve formě dřevní štěpky
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2009 – 2012
Řešitel: Prof. Ing. Petr Buryan, DrSc.

Výzkum odolnosti difuzních nanopovlaků na bázi hliníku proti vysokoteplotní korozi v podmínkách spaloven komunálního odpadu i kotlů pro spalování biomasy
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2009 – 2012
Řešitel: RNDr. Petr Sajdl, CSc.

Vývoj odsiřovacího biofiltru pro čištění bioplynu
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2009 – 2013
Řešitel: Prof. Ing. Jana Zábranská, CSc.

 

Nanokatalyzátory pro likvidaci škodlivin z odpadních plynů

Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2009 – 2012
Řešitel: Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Materiálové řešení povlaků pro tlakové části kotlů na spalování uhlí, biomasy a komunálního odpadu pro zvýšení jejich životnosti a spolehlivosti.
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2004 – 2007
Řešitel: RNDr. Petr Sajdl, CSc.

Ekologicky šetrná inhibice množení patogenních bakterií a řas v cirkulačních chladicích systémech jaderných elektráren a jiných podobných technologických zařízeních.
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2004 – 2006

Kogenerace se zplyňováním biomasy.
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2005 – 2009
Řešitel: Prof. Ing. Petr Buryan, DrSc.

Výzkum a vývoj systému dezintegrace vláknitých struktur v aktivovaném kalu.
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2005 – 2009

Využití rostlinných olejů a glycerinu pro výrobu motorových paliv.
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2006 – 2009

Kogenerovaná výroba elektrické energie a tepla zplyňováním biomasy.
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2006 – 2010
Řešitel: Prof. Ing. Petr Buryan, DrSc.

Ochranné povlaky teplosměnných ploch kotlů pro spalování biomasy pro teploty pod rosným bodem spalin.
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2007 – 2010

Vliv složení náplně válce a průběhu spalovacího procesu na emise organických látek z výfuku zážehových motorů
Poskytovatel: GA ČR
Období řešení projektu: 2004 – 2006

Zplyňování biomasy ve fluidním loži - zdroj obnovitelné energie
Poskytovatel: GA ČR
Období řešení projektu: 2004 – 2006

Tepelný rozklad odpadních biomateriálů
Poskytovatel: GA ČR
Období řešení projektu: 2005 – 2007
Řešitel: Prof. Ing. Petr Buryan, DrSc.

Anaerobní technologie pro zpracování odpadů s vysokými obsahy proteinů
Poskytovatel: GA ČR
Období řešení projektu: 2005 – 2007

Studium biologických přeměn sloučenin síry pro využití v technologiích ochrany prostředí
Poskytovatel: GA ČR
Období řešení projektu: 2005 – 2007

Vývoj kvantitativní atmogeochemické analýzy a její použití při sanaci starých zátěží
Poskytovatel: GA ČR
Období řešení projektu: 2006 – 2008

Studium korozního chování kovových materiálů a povlaků při rozkladu organických látek oxidací v podkritické a nadkritické vodě
Poskytovatel: GA ČR
Období řešení projektu: 2004 – 2006

Hybridní plazmachemický systém pro snižování emisí oxidů dusíku a těkavých uhlovodíků
Poskytovatel: GA ČR
Období řešení projektu: 2004 – 2006

Nové trendy v generaci ozonu
Poskytovatel: GA ČR
Období řešení projektu: 2009 – 2011

Výzkum a validace nových integrálních metod vzorkování persistentních organických látek, těžkých kovů se studiem toxicity pro aplikace ve vodním hospodářství
Poskytovatel: GA ČR
Období řešení projektu: 2004 – 2006

In-situ chemická oxidace environmentálních kontamintů v horninovém prostředí
Poskytovatel: GA ČR
Období řešení projektu: 2006 – 2008

Stanovení a biologická rozložitelnost látek nebezpečných pro životní prostředí v hydrosféře
Poskytovatel: GA ČR
Období řešení projektu: 2009 – 2011

Biodostupné formy stopových prvků přítomné v půdním roztoku a jejich přístupnost rostlinám
Poskytovatel: GA ČR
Období řešení projektu: 2006 – 2008

Účinky výbojového plazmatu na chemické a biologické znečištění ve vodě
Poskytovatel: AV ČR
Období řešení projektu: 2008 – 2012

Výzkum technologie termické desorpce pro odstraňování persistentních organických látek z tuhých kontaminovaných matric
Poskytovatel: MŽP
Období řešení projektu: 2008 – 2010

Automatizovaná linka pro autotermní termofilní aerobní hygienizaci a stabilizaci kalů (ATAD) z komunálních čistíren odpadních vod - výzkum, vývoj, výroba a odzkoušení prototypu a návrh provozního zařízení.
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2005 – 2009

Vysokoteplotní plynové systémy.
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2006 – 2010

Zpracování produktů Fischer-Tropschovy syntézy na alternativní motorová paliva a ostatní rafinérské produkty a výzkum jejich vlastností
Poskytovatel: MPO
Období řešení projektu: 2008 – 2011

Koncepty integrovaných systémů pro optimalizaci nakládání se směsnými komunálními odpady preferující moderní principy EU a jejich posouzení metodou LCA
Poskytovatel: MŠMT
Období řešení projektu: 2006 – 2010

Konverze českých hnědých uhlí s látkami bohatými na vodík jako postup získávání kapalných a plynných uhlovodíků
Poskytovatel:  GA ČR
 
Období řešení projektu: 2009 – 2012
Řešitel: Doc. Ing. K. Ciahotný, CSc.

Katalytické čištění plynů obsahující chlorované uhlovodíky (CHLORCAT)
poskytovatel: MŠMT
Období řešení projektu: 2006 – 2008

Řešitel: Doc. Ing. F. Skácel, CSc.

Aktualizováno: 16.1.2019 06:32, Autor: Milan Březina


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi