Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací na FTOP → Detail programu
iduzel: 63400
idvazba: 75578
šablona: stranka
čas: 8.8.2022 12:43:01
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/studium/doktorske/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemie

Chemie

Navazující magisterský program, Fakulta chemické technologie

Program je určen pro ty z vás, kdo mají zájem o studium základních chemických disciplín. Cílem je prohloubení znalostí chemie získaných během předcházejícího bakalářského studia a následně další rozvíjení expertních poznatků ve zvolené specializaci. Ty jsou k dispozici tři – Anorganická chemie, Makromolekulární chemie a Organická chemie.

Uplatnění

  • Základní i aplikovaný výzkum
  • Analytické laboratoře
  • Pedagogická činnost
  • Technolog výroby
  • Manažer – firmy i státní správa
  • Syntéza a výzkum léčiv
  • Medicinální chemie
  • Doktorské studium

Specializace - Makromolekulární chemie

Studium je zaměřeno na získání poznatků, které vedou k pochopení syntézy a charakterizace makromolekulárních sloučenin a porozumění vztahům mezi strukturou polymerů a jejich vlastnostmi. Zahrnuje i získání přehledu chemických principů základních technologických procesů ve výrobě a zpracování polymerů.
→ více

Specializace - Organická chemie

Organická chemie je základní vědní disciplína. Naučíte se a pochopíte všechny její zákonitosti, zvláštnosti a úskalí, především se ale naučíte chemickému myšlení a získáte zkušenosti a cit pro chemii nejen organickou. Na ústavu organické chemie pak budete součástí mezinárodních výzkumných týmů a zapojíte se do řešení konkrétních projektů. Těžiště výuky spočívá ve zvládnutí organické syntézy, mechanismů organických reakcí, stereoselektivní syntézy, organické syntézy s využitím přechodných kovů a fyzikální organické chemie. Své schopnosti ale můžete obohatit i o teoretické disciplíny, jako je kvantová organická chemie, výpočty a vizualizace organických molekul, určování struktury organických látek a studium supramolekulární chemie. Absolventi nemají problém …
→ více

Specializace - Anorganická chemie

Cílem studia je pochopení vztahů mezi chemickým složením, strukturou a vlastnostmi anorganických látek. K tomu je zapotřebí zvládnout jednak syntetické a separační postupy aplikované v moderní anorganické chemii (např. depozice tenkých vrstev, syntéza vhodných prekurzorů pro nanostrukturování materiálů, pěstování monokrystalů), jednak širokou škálu analytických technik pro jejich charakterizaci. Studijní předměty jsou vybrány tak, aby podávaly ucelený přehled o tradičních i nových odvětvích anorganické chemie, ve škále od pevných látek a nanomateriálů se speciálními vlastnostmi (elektricko-magnetickými, optickými či katalytickými) až po biogenní koordinační sloučeniny přechodných kovů. Nedílnou součástí specializace jsou i kurzy zajišťující teoretickou průpravu jako např. teoretické principy anorganické chemie, …
→ více

Detaily programu

Jazyk výuky český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Garant studia David Sedmidubský
Místo studia Praha
Kapacita 20 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) N0531A130009
VŠCHT kód N104
Aktualizováno: 15.2.2022 17:28, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi