Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací na FTOP → Detail programu
iduzel: 63400
idvazba: 75578
šablona: stranka
čas: 8.8.2022 12:57:08
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/program?weburl=/studium/doktorske/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Obnovit | RAW

Chemistry and Technology of Materials (double degree)

Chemistry and Technology of Materials (double degree)

Doktorský program, Fakulta chemické technologie

Joint study programme with foreign universities - two diplomas for one study.

 

Doctoral study of Chemistry and Technology of Materials is a natural consequence of the long-time material research at UCT Prague. The study is based on the cutting-edge physical, chemical and engineering approaches to materials and material technology. Students develop their knowledge about materials; they find and comprehend deeper relationships among preparation and/or production of materials, structure and composition, and their properties. Inevitable part of the study are courses focused to deeper understanding of nature of materials, analytical methods, material characterization, and material technologies.

Uplatnění

Graduates become not only leading experts in the field of material science and technology, but thanks to their experience in international teamwork they are predetermined to start their career in academic area, international research and technology corporations, innovative companies, and state government.

Detaily programu

Jazyk výuky anglický
Standardní doba studia 4 roky
Forma studia prezenční , kombinovaná
Garant studia prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D., DSc.
Místo studia Praha
Kapacita 4 studentů
Kód akreditace (MŠMT kód) P0711D130012
VŠCHT kód ADD102
Počet vypsaných témat 4

Vypsané disertační práce pro rok 2022/23

Příprava blokových kopolymerů olefinů

Garantující pracoviště: Ústav polymerů
École Nationale Supérieure de Chimie de Lille, France
Školitel: prof. Ing. Jan Merna, Ph.D.
Prof. Phillipe Zinck, Ph.D.

Anotace


Práce bude zaměřena na syntézu blokových kopolymerů na bázi olefinů a dienů koordinační polymerací. Cílem bude připravit blokové kooplymery s bloky odlišných vlastností, např. s tvrdými a měkkými bloky. Budou využity principy koordinačních polymerací s přenosem řetězce (CCTP) a chain-shuttling polymerací. Cílem práce bude i zabudování koncových polárních skupin. Práce bude zahrnovat organometalickou syntézu katalyzátorů, testování vhodných přenosových činidel a detailní charakterizaci připravených polymerů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: École Nationale Supérieure de Chimie de Lille, France

Strukturální, magnetické a termoelektrické vlastnosti TM v ZnO / ZnS: Vliv velikosti částic

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Université de Caen Normandie
Školitel: Ing. Ladislav Nádherný, Ph.D.
Barbier Tristan, Ph.D.

Anotace


V uplynulých deseti letech se významně oživil zájem o výzkum oxidu zinečnatého v oblasti magnetických polovodičů. Podle Zenerova modelu je ZnO dopovaný manganem jeden ze systému, ve kterém je dosáhnout feromagnetického chování i při pokojové teplotě. Jelikož rozpustnost Mn ve struktuře objemového ZnO je velmi omezená, přistupuje se k přípravě tenkých vrstev nebo nanočástic, ve kterých lze docílit vyšší koncentrace dopantu. Cílem této dizertační práce je příprava nanoprášků na bázi ZnO s co nejvyšší koncentrací Mn. Připravené prášky budou charakterizovány metodami XRD, TEM, DSC, DLS, PPMS a bude popsán vliv velikosti nanočástic na rozpustnost manganu v ZnO nebo ZnS.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Université de Caen Normandie

Vliv magnetismu na termoelektrické vlastnosti oxidů a sulfidů

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Université de Caen Normandie
Školitel: doc. Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D.
Antoine Maignan, PhD

Anotace


Termosíla může být ovlivněna elektronovými spiny, jejichž příspěvek byl pozororován u NaxCoO2 nebo misfitových kobaltitů. Nedávno byl vliv magnetismu dokázán u feromagnetického kovového CuS2 vykazujícího specifický příspěvek k termosíle. U thiospinelu CuCrTiS4 jsou transportní vlastnosti podobné manganitům s kolosální magnetorezitencí, v nichž je transport na proměnlivou vzdálenost spojen s negativní magnetorezistencí a megnatotermosílou. Cílem práce je prozkoumat vliv magnetismu na termoelektrické vlastnosti těchto sulfidů a optimalizovat její navýšení tohoto příspěvku. S tím souvisí i podrobné studium tepelných vlastností.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Université de Caen Normandie

Vysvětlení původu magnetoelektrické vazby ve fázích Fe4M2O9

Garantující pracoviště: Ústav anorganické chemie
Université de Caen Normandie
Školitel: prof. Dr. Ing. David Sedmidubský
Antoine Maignan, PhD

Anotace


Multiferoické materiály vykazující alespoň dva typy uspořádání jako např. feroelektrické a feromagnetické jsou aktuálně ve středu zájmu základního výzkumu. Magneto-elektrická interakce přitahuje pozornost díky možným aplikacím např. v pamětech, v nichž je magnetická informace ovládána elektrickým polem. V této práci se zaměříme na syntézu a studium strukturních, magnetických, dielektrických a feroelektrických vlastností mono- a polykrystalů Fe4M2O9, jejichž existence byla zatím prokázána pro M = Nb a Ta. Bude modelována fázová stabilita těchto materiálů ve vztahu k magnetoeleastické interakci.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Université de Caen Normandie
Aktualizováno: 15.2.2022 17:28, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi