Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací na FTOP → Studijní plán
iduzel: 63402
idvazba: 75580
šablona: stranka
čas: 13.7.2024 02:30:14
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/plan?weburl=/studium/doktorske/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 63402
idvazba: 75580
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ftop.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske/temata-disertacnich-praci/plan/22320/D202'
iduzel: 63402
path: 8547/4161/1397/1909/4577/5256/63398/63402
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Energie a paliva

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Informace o studijním plánu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

 

Povinně volitelné předměty se dělí na dvě skupiny (moduly). V první skupině, také nazývané "modul A", jsou předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Ve druhé skupině, také nazývané "modul B", jsou odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

 

Minimální počet zapisovaných povinně volitelných předmětů celkem z obou skupin: 4 (jde o součet zapsaných předmětů z modulu A a modulu B).

 

Povinně volitelné předměty programu 1, 2
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
Kód Název předmětu P/C/L
P105002 Reaktivita a strukturní charakteristiky pevných látek 3 / - / -
P215001 Petrochemie 3 / - / -
P215002 Technologie ropy 3 / - / -
P215003 Výroba a použití alternativních motorových paliv 3 / - / -
P215004 Analýza komplexních uhlovodíkových směsí 3 / - / -
P216001 Chemie atmosférických procesů 3 / - / -
P216002 Snižování emisí do ovzduší z průmyslových procesů a při výrobě energie 3 / - / -
P216003 Měření, regulace a trendy v plynárenském průmyslu 3 / - / -
P216004 Analytické metody hodnocení znečištění a znečišťování ovzduší 3 / - / -
P216005 Zpracování a využití zemního plynu 3 / - / -
P216006 Energetické využití paliv 3 / - / -
P216007 Adsorpční materiály 3 / - / -
P216008 Energetické využití biomasy 3 / - / -
P218001 Fyzikální a chemické procesy v energetice 3 / - / -
P218002 Materiály a korozní děje v energetice 3 / - / -
P218003 Fyzikální chemie a elektrochemie 3 / - / -
P218004 Degradace materiálů v jaderné energetice 3 / - / -
P218005 Zdroje a technologie udržitelné energetiky 3 / - / -
P218006 Membránové a sorpční procesy v úpravě vody 3 / - / -
Povinně volitelné předměty programu 3
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
Kód Název předmětu P/C/L
P105008 Spektroskopická charakterizace heterogenních katalyzátorů 3 / - / -
P106001 Teorie korozních procesů 3 / - / -
P106002 Nauka o kovech 3 / - / -
P111001 Speciální aplikace katalýzy 3 / - / -
P215005 Vybrané metody instrumentální analýzy 3 / - / -
P215006 Simulační výpočty rafinérských procesů 2 / 1 / -
P215007 Workshop Energie a paliva 2 / 1 / -
P215008 Workshop Uplatnění nových technologií při rozvoji současných rafineriích ropy 2 / 1 / -
P217006 Úprava pitné vody 3 / - / -
P217008 Fyzikálně chemické čištění odpadních vod 3 / - / -
P403006 Koloidní a povrchová chemie 2 / 1 / -
P403007 Transportní a membránové procesy 2 / 1 / -
P403014 Fyzikální chemie pro technologickou praxi 2 / 1 / -
P409002 Inženýrská kinetika a heterogenní reaktory 3 / - / -

Další informace

Předměty přenositelných kompetencí (modul C) a další kurzy a semináře

Nepovinné předměty, semináře a kurzy vyučované na celoškolní úrovni zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz

Aktualizováno: 15.2.2022 17:28, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta technologie ochrany prostředí
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi