Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Doktorské studium
iduzel: 5256
idvazba: 5882
šablona: stranka
čas: 13.7.2024 03:20:12
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 5256
idvazba: 5882
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ftop.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/doktorske/dsp2014'
iduzel: 5256
path: 8547/4161/1397/1909/4577/5256
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studium

Doktorské studium na VŠCHT Praha probíhá formou prezenční nebo kombinací prezenční a distanční formy podle Studijního a zkušebního řádu VŠCHT Praha (viz studijní předpisy)

Pro uchazeče


 
Pro studenty DSP 

Informace o průběhu studia, státní doktorské zkoušce, dizertační práci, výzkumné činnosti i možnostech služebních cest a výjezdů do zahraničí v Průvodci studenta DSP.

 

Interní Grantová Soutěž

Na konci kalendářního roku je výnosem vyhlašována soutěž IGA, kde jsou stanoveny parametry podávaných projektů, včetně pravidel pro stanovení výše stipendií v oborových grantech.

Na konci stránky jsou uvedeny odkazy pro studenty - zájemce o studium v DSP, dále materiály Fakultní grantové komise (FGK) a celoškolní potřebné dokumenty a informace.

 


Double-Degree programy

Double degree programy jsou akreditované prezenční studijní programy probíhající od počátku na dvou partnerských univerzitách.

Studenti doktorského studia mají v rámci tohoto studia možnost vypracovat jednu disertační práci pod vedením školitelů z obou vysokých škol a získat diplomy obou institucí

Více informací na těchto stránkách.

Aktualizováno: 13.10.2023 15:21, Autor: Milan Březina


KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
FTOP PŘVyhlášení zvláštního přijímacího řízení do doktorských studijních programů FTOP
FTOPPožadavky na publikační aktivitu studentů DSP - od 1. 9. 202301.09.2023
FTOP/251/1/2024FTOP: Pravidla přiznávání účelového stipendia studentům doktorských studijních programů na podporu studijních pobytů v zahraničí01.01.202431.12.2026
FTOP/251/2/2024FTOP: Stanovení dalších podmínek pro vyplacení účelového stipendia studentům doktorských studijních programů01.01.202431.12.2024
FTOPVzor přehledu publikační činnosti předkládaný k obhajobě disertační práce01.09.2023
FTOPPravidla a zápisy FGK 2024
FTOPPravidla a zápisy FGK 2023
FTOPPravidla a zápisy FGK 2022
Požadavky oborových rad na sestavení ISP (počet předmětů z jednotlivých modulů)11.09.2023
Žádost o změnu ISP13.03.2024
A/V/961/15/2023Způsob a termíny pro odevzdání podkladů pro výroční hodnocení a zprávy o výsledcích odborné činnosti studenta doktorského studijního programu30.06.2023
A/S/961/3/2018Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha01.02.2018
A/S/961/6/2018Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním01.10.2018
60.50/14Postup při uzavírání smlouvy o doktorském studiu v programu pod dvojím vedením uskutečňovaném ve spolupráci se zahraniční univerzitou14.11.2014
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro nové programy - platné pro studující od roku 2020) | Areas for Doctoral State Exam (new programmes)23.01.2024
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (pro staré obory - pro doktorandy se začátkem studia před rokem 2020) | Areas for Doctoral State Exam (old programmes)04.10.2018
Přihláška ke státní doktorské zkoušce11.10.2023
Přihláška na vědeckou konferenci v angličtině29.08.2014
Žádost o poskytnutí stipendia na cestovní výlohy09.04.2015
Žádost o povolení obhajoby dizertační práce01.08.2023
Žádost o převedení z prezenční na kombinovanou formu studia15.02.2021
Žádost o přerušení/zanechání studia 15.02.2021
Souhlas s nakládáním s osobními údaji07.08.2018
Výstupní list (pro doktorské studenty/absolventy)15.02.2021

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta technologie ochrany prostředí
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi