Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Celoživotní vzdělávání → Krušnohoří - nová krajina - nové příležitosti
iduzel: 42160
idvazba: 45830
šablona: stranka
čas: 6.4.2020 11:14:38
verze: 4653
uzivatel:
remoteAPIs: https://e-learning.vscht.cz/tools/form/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Krušnohoří - nová krajina - nové příležitosti

Zájemci z řad studentů středních škol se v následujícím formuláři mohou přihlásit na dva e-learningové kurzy zaměřené na problematiku globálního oteplování a změny klimatu a na problematiku nových ekologických technologií pro výrobu kapalných paliv. Druhý zmiňovaný kurz je připraven i ve verzi pro vysokoškolské studenty. Výukové kurzy jsou sestaveny v rozsahu 20 – 30 vyučovacích hodin dle předchozích znalostí studenta v dané oblasti. Součástí kurzů jsou mimo jiné zajímavá videa obsahující doplňující informace a kvízy pro kontrolu pochopení dané problematiky. Po úspěšném absolvování kurzu obdrží každý absolvent příslušný certifikát. Kurzy byly vytvořeny v rámci projektu „Krušnohoří - nová krajina - nové příležitosti“ a jsou spolufinancovány z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Interessenten aus dem Kreis von Schülerinnen und Schülern weiterbildender Schulen können sich zu folgenden  zwei e-Learning-Kursen anmelden, die  auf die Probleme der globalen Erwärmung und den Klimawandel sowie auf die neuen Umwelttechnologien zur Herstellung von flüssigen Kraftstoffen fokussiert sind.  Der zweitgenannte Kurs ist in einer leichteren Form für Schülerinnen und Schüler sowie in einer aufwendigeren Form für die Studenten der Universitäten bereitgestellt.   Der Unterricht jedes Kurses entspricht  20 - 30 Unterrichtsstunden abhängig von den Vorkenntnissen der Schüler und Studenten. Die Kurse sind mit interessanten Videos und mit einem Quiz ergänzt, um das Verständnis des Begreifens der Problematik zu überprüfen. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Kurses erhält jeder Absolvent ein entsprechendes Zertifikat. Die Kurse sind im Rahmen des Projekts "Erzgebirge -neue Landschaft-neue Chancen" entstanden und werden durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung  finanziert.

EU_Farbe_4c.eps (šířka 450px) Programmlogo_Langversion_FarbeW (šířka 450px)

Nová registrace (nikdy předtím jsem se neregistroval) / Neue Registrierung (ich habe mich bisher noch nicht registriert)
Zaregistrovat další kurzy (registraci už jsem provedl/a v minulosti a chci se podívat na další kurzy) / Registrierung für weitere Kurse (ich habe mich bereits registriert und möchte weitere Kurse studieren)
Zřídit přístup do kurzu/Zugang zum Kurs:
Přidat následující kurzy / Diesen Kursen hinzufügen:
Aktualizováno: 15.3.2018 09:51, Autor: Martin Mastný

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi