Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
You are here: UCT PragueFET → Research → Publications → 2014
iduzel: 65571
idvazba: 78608
šablona: stranka
čas: 13.7.2024 02:21:52
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 65571
idvazba: 78608
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ftop.vscht.cz'
jazyk: 'en'
url: '/research/publications/2014'
iduzel: 65571
path: 8547/4161/1398/4568/11700/11729/65571
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

FTOP 2014 publication activity

215 - Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels

 • Mužíková Z., Šimáček P. (2014) Využití GC-FID při kontrole složení motorových paliv, Chemické listy, 108, 11, 1024 – 1029.
 • Pitschmann V., Matějovský L., Kobliha Z., Hon Z. (2014) A simple colorimetric detector of symmetric 2-(dialkylamino)ethanethiols as precursors of V-type nerve agents, Journal of Chilean Chemical Society, 59, 3, 2606 – 2609.              
 • Staš M., Kubička D., Chudoba J., Pospíšil M. (2014) Overview of analytical methods used for chemical characterization of pyrolysis bio-oil, Energy & Fuels, 28, 1, 385 – 402.     
 • Tomášek J., Blažek J., Osegbe Ifeanyichukwu B. (2014) Vlastnosti produktů hydrorafinace směsí lehkého cyklového oleje a plynového oleje, Chemické listy, 108, 9,886 – 891.      

216 - Department of Gaseous and Solid Fuels and Air Protection

 • Buryan P. (2014) Negativní vliv spoluspalování biomasy na odsíření fluidních kotlů, Chemické listy, 108, 12, 1162 – 1167.
 • Buryan P., Bučko Z., Mika P. (2014) A complex use of the materials extracted from an open-cast lignite mine, Archives of Mining Science, 59, 4, 1107 – 1118.        
 • Jeremiáš M., Pohořelý M., Bode P., Skoblia S., Beňo Z., Svoboda K. (2014) Ammonia yield from gasification of biomass and coal in fluidized bed reactor, Fuel, 117 (Part B), 917 – 925.
 • Pohořelý M., Jeremiáš M., Svoboda K., Kameníková P., Skoblia S., Beňo Z. (2014) CO2 as moderator for biomass gasification, Fuel, 117 (Part A), 198 – 205.
 • Hartman M., Svoboda K., Pohořelý M., Šyc M., Skoblia S., Chen Po-Ch. (2014) Reaction of hydrogen chloride gas with sodium carbonate and its deep removal in a fixed-bed reactor, Industrial & Engineering Chemistry Research, 53, 49, 19145 – 19158.

217 - Department of Water Technology and Environmental Engineering

 • Capdevielle A., Sýkorová E., Béline F., Daumer M.-L. (2014) Kinetics of struvite precipitation in synthetic biologically treated swine wastewaters, Environmental Technology, 35, 10, 1250 – 1262.
 • Dolejš P., Poštulka V., Sedláková Z., Jandová V., Vejražka J., Esposito E., Jansen  J. C., Izák P. (2014) Simultaneous hydrogen sulphide and carbon dioxide removal from biogas by water–swollen reverse osmosis membrane, Separation and Purification Technology, 131, 108 – 116.
 • Gabarrón S., Gómez M., Dvořák L., Růžičková I., Rodriguez-Roda I., Comas J. (2014) Ragging in MBR: effects of operational conditions, chemical cleaning and pre-treatment improvements, Separation Science and Technology, 49, 14, 2115 – 2123.
 • Jenicek P., Celis C. A., Krayzelova L., Anferova N., Pokorna D. (2014) Improving products of anaerobic sludge digestion by microaeration, Water Science and Technology, 69, 4, 803 – 809.  
 • Kouba V., Catrysse M., Stryjova H., Jonatova I., Volcke E. I. P., Svehla P., Bartacek J. (2014) The impact of influent total ammonium nitrogen concentration on nitrite-oxidizing bacteria inhibition in moving bed biofilm reactor, Water Science and Technology, 69, 6, 1227 – 1233.
 • Krayzelova L., Bartacek J., Kolesarova N., Jenicek P. (2014) Microaeration for hydrogen sulfide removal in UASB reactor, Bioresource Technology, 172, 297 – 302.
 • Krayzelova L., Lynn T. J., Banihani Q., Bartacek J., Jenicek P., Ergas S. J. (2014). A Tire-Sulfur Hybrid Adsorption Denitrification (T-SHAD) process for decentralized wastewater treatment, Water Research, 61, 191 – 199.
 • Říhová Ambrožová J., Adámková P., Škopová V. (2014) Fototrofní deteriogeny a jejich eliminace z povrchů nanočásticemi stříbra, Chemické listy, 108, 7, 660 – 666.
 • Schenone N. F., Vacková L., Fernandez Cirelli A. (2014) Differential tissue accumulation of arsenic and heavy metals from diets in three edible fish species, Aquaculture Nutrition, 20, 4, 364 – 371.
 • Smrčková Š., Bindzar J. (2014) Náhradní sladidla jako polutanty vody, Chemické listy, 108, 12, 1125 – 1132.
 • Sorokin D. Y., Vejmelková D., Lücker S., Streshinskaya G. M., Rijpstra W. Irene C., Sinninghe-Damste J. S., Kleerbezem R., van Loosdrecht M., Muyzer G., Daims H. (2014) Nitrolancea hollandica gen. nov., sp. nov., a chemolithoautotrophic nitrite-oxidizing bacterium isolated from a bioreactor belonging to the phylum Chloroflexi, International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 64, 6,1859 – 1865.
 • Svehla P., Bartacek J., Pacek L., Hrncirova H., Radechovsky J., Hanc A., Jenicek P. (2014) Inhibition effect of free ammonia and free nitrous acid on nitrite-oxidising bacteria during sludge liquor treatment: Influence of feeding strategy, Chemical Papers, 68, 7, 871 – 878.
 • Sýkorová E., Wanner J., Beneš O. (2014) Analysis of phosphorus recovery by struvite precipitation from skudge water in selected wastewater treatment plants, Chemické listy, 601, 6, 610 – 614.

218 - Department of Power Engineering

 • Bosch R-W., Cottis R. A., Csecs K., Dorsch T., Dunbar L., Heyn A., Huet F., Hyokyvirta O., Kerner Z., Kobzova A., Macak J., Novotny R., Oijerholm J., Piippo J., Richner R., Ritter S., Sanchez-Amaya J. M., Somogyi A., Vaisanen S., Zhang W. (2014) Reliability of electrochemical noise measurements: results of round-​robin testing on electrochemical noise, Electrochimica Acta, 120, 379 – 389.
 • Hartman M., Svoboda K., Pohořelý M., Šyc M., Skoblia S., Chen Po-Ch. (2014) Reaction of hydrogen chloride gas with sodium carbonate and its deep removal in a fixed-bed reactor, Industrial & Engineering Chemistry Research, 53, 49, 19145 – 19158.
 • Hasl T.,  Jiricek I. (2014) The prediction of heat storage properties by the study of structural effect on organic phase change materials, Energy Procedia, 46, 301 – 309.
 • Jeremiáš M., Pohořelý M., Bode P., Skoblia S., Beňo Z., Svoboda K. (2014) Ammonia yield from gasification of biomass and coal in fluidized bed reactor, Fuel, 117 (Part B), 917 – 925.
 • Kolovratník M., Hrubý J., Ždímal V., Bartoš O., Jiříček I., Moravec P., Zíková N. (2014) Nanoparticles found in superheated steam: a quantitative analysis of possible heterogeneous condensation nuclei, Journal of Power and Energy, 228, 2, 186 – 193.
 • Kolská Z., Řezníčková A., Nagyová M., Slepičková Kasálková N., Sajdl P., Slepička P., Švorčík V. (2014) Plasma activated polymers grafted with cysteamine improving surfaces cytocompatibility, Polymer Degradation and Stability, 101, 1 – 9.
 • Michaljaničová I., Slepička P., Slepičková Kasálková N., Sajdl P., Švorčík V. (2014) Plasma and laser treatment of PMP for biocompatibility improvement, Vacuum, 107, 184 – 190.
 • Pohořelý M., Jeremiáš M., Svoboda K., Kameníková P., Skoblia S., Beňo Z. (2014) CO2 as moderator for biomass gasification, Fuel, 117 (Part A), 198 – 205.
 • Řezníčková A., Kolská Z., Sajdl P., Švorčík V. (2014) Characterization of surface nanostructures on "thin" polyolephine foils, Journal of Nano Research, 27, 31 – 39.
 • Slepičková Kasálková  N., Slepička  P., Sajdl P., Švorčík V. (2014) Surface changes of biopolymers PHB and PLLA induced by Ar+ plasma treatment and wet etching, Nuclear Instruments & Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 332, 63 – 67.
 • Stoulil J., Anisová M., Mištová E., Fojt J. (2014) Zr-based coating for the prevention of silver tarnishing, Anti-Corrosion Methods and Materials, 61, 1, 38 – 43.
 • Trakal L., Bingöl D., Pohořelý M., Hruška M., Komárek M. (2014) Geochemical and spectroscopic investigations of Cd and Pb sorption mechanisms on contrasting biochars: engineering implications, Bioresource Technology, 171, 442 – 451.

240 - Department of Environmental Chemistry

 • Hendrych J., Kubal M., Ederová J., Mašín P. (2014) Thermogravimetric analysis as significant tool for suitability assessment of solid waste destined for processing by thermal desorption, Global NEST Journal, 16, 5, 814 – 821.      
 • Kočí V. (2014) Posouzení životního cyklu výroby epoxidové pryskyřice, Chemické listy, 108, 10, 967 – 975.
 • Sovová T., Boyle D., Sloman K., Vanegaz Perez K., Handy R. (2014) Impaired behavioural response to alarm substance in rainbow trout exposed to copper nanoparticles, Aquatic Toxicology, 152, 195 – 204.
Updated: 19.8.2022 12:53, Author: Lucie Pokorná

UCT Prague
5 Technická
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461337
VAT: CZ60461373

Data mail: sp4j9ch

Copyright UCT Prague 2017
Informations provided by Department of International Relations, Department of R&D, technical service by Computer Centre
switch to desktop version