Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Fakulta → Vedení fakulty → Vědecká rada FTOP
iduzel: 5955
idvazba: 6723
šablona: stranka_ikona
čas: 29.11.2022 11:07:49
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 5955
idvazba: 6723
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'ftop.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/fakulta/vedeni-fakulty/vedecka-rada'
iduzel: 5955
path: 8547/4161/1397/1909/4576/5953/5955
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vědecká rada FTOP

Jednací řád

Zápisy ze zasedání jsou umístěné ve spodní části stánky

Složení vědecké rady FTOP, funkční období od 1. 4. 2022 do 31.3.2026

1.

prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc., předseda

ústav 217 VŠCHT

2.

prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

ústav 215 VŠCHT

3.

doc. Ing. David Kubička, Ph.D., MBA

ústav 215 VŠCHT

4.

doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

ústav 215 VŠCHT

5.

doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

ústav 216 VŠCHT

6.

doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

ústav 216 VŠCHT

7.

doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

ústav 217 VŠCHT

8.

prof. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

ústav 217 VŠCHT

9.

prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. ústav 217 VŠCHT

10.

Ing. Jan Bindzar, Ph.D. ústav 217 VŠCHT

11.

doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.

ústav 218 VŠCHT

12.

doc. Ing. Jan Macák, CSc.

ústav 218 VŠCHT

13.

doc. Dr. Ing. Helena Parschová

ústav 218 VŠCHT

14.

doc. Ing. Michael Pohořelý, Ph.D. ústav 218 VŠCHT

15.

doc. Dr. Ing. Martin Kubal

ústav 240 VŠCHT

16.

prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA 

ústav 241 VŠCHT

17.

prof. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. ústav 111 VŠCHT

18.

prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

ústav 320 VŠCHT

19.

doc. Dr. Ing. Milan Jahoda

ústav 409 VŠCHT

20.

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M.

VEOLIA Česká republika, a.s.

21.

prof. Ing. Miloslav Drtil, CSc.

STU Bratislava

 22.

prof. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.

Fakulta strojní ČVUT Praha

23.

Mgr. Magdaléna Hromadová, Ph.D.

ÚFCH Jar. Heyrovského AV ČR

24.

prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc.

Univerzita Pardubice

25.

Mgr. Pavel Kavina, Ph.D.

MPO

26.

Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA

SMP CZ, a.s.

27.

prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.

VŠB-TU Ostrava

28.

Anna Pasková, M.A.

MŽP

29.

Ing. Jaromír Shejbal, Ph.D.

ÚJP Praha

30.

doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc. 

ÚSMH AV ČR, vvi.

31.

doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

Fakulta stavební ČVUT Praha

32. Ing. Michal Šyc, Ph.D.

ÚCHP AV ČR

33. Ing. František Todt

ČEPRO, a.s.

34.

prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.

FŽP ČZU Praha

Složení vědecké rady FTOP platné od 1. 4. 2018 do 31.3.2022

1.

Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA - předseda

ústav 240 VŠCHT

2.

Doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

ústav 215 VŠCHT

3.

Ing. David Kubička, Ph.D.,MBA

ústav 215 VŠCHT

4.

Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

ústav 215 VŠCHT

5.

Doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

ústav 215 VŠCHT

6.

Prof. Ing. Petr Buryan, DrSc.

ústav 216 VŠCHT

7.

Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

ústav 216 VŠCHT

8.

Doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

ústav 216 VŠCHT

9.

Doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

ústav 217 VŠCHT

10.

Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

ústav 217 VŠCHT

11.

Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

ústav 217 VŠCHT

12.

Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

ústav 217 VŠCHT

13.

Doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.

ústav 218 VŠCHT

14.

Doc. Ing. Jan Macák, CSc.

ústav 218 VŠCHT

15.

Doc. Dr. Ing. Helena Parschová

ústav 218 VŠCHT

16.

Doc. Dr. Ing. Martin Kubal

ústav 240 VŠCHT

17.

Prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc.

ústav 240 VŠCHT

18.

Ing. Marek Šír, Ph.D.

ústav 240 VŠCHT

19.

Prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.

ústav 111 VŠCHT

20.

Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

ústav 320 VŠCHT

21.

Doc. Dr. Ing. Milan Jahoda

ústav 409 VŠCHT

 

 

 

22.

Ing. Aleš Doucek, Ph.D., CSc.

ÚJV Řež, a.s.

23.

Prof. Ing. Miloslav Drtil, CSc.

STU Bratislava

24.

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.

PřF UK

25.

Prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Fakulta stavební ČVUT Praha

26.

Doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.

Fakulta strojní ČVUT Praha

27.

Prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc.

Univerzita Pardubice

28.

Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA

Sweco Hydroprojekt, a.s.

29.

Ing. Pavlína Kulhánková

MPO Praha

30.

Doc. RNDr. Lubomír Pospíšil, CSc.

ÚFCH AV ČR Praha

31.

Ing. Jaromír Shejbal, Ph.D.

ÚJP Praha

32.

Ing. Bohdan Soukup, Ph.D.

Veolia Voda Praha

33.

Doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

Fakulta stavební ČVUT Praha

34.

Ing. František Svoboda

UniCRE

35.

Prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.

FŽP ČZU Praha
(od 27. 4. 2018)

Složení vědecké rady FTOP, funkční období od 1. 4. 2018 do 31.3.2022

1.

Prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA - předseda

ústav 240 VŠCHT

2..

Prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

ústav 215 VŠCHT

3.

Ing. David Kubička, Ph.D.,MBA

ústav 215 VŠCHT

4.

Doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

ústav 215 VŠCHT

5.

Prof. Ing. Petr Buryan, DrSc.

ústav 216 VŠCHT

6.

Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

ústav 216 VŠCHT

7.

Doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D.

ústav 216 VŠCHT

8.

Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

ústav 217 VŠCHT

9.

Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

ústav 217 VŠCHT

10.

Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

ústav 217 VŠCHT

11.

Doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

ústav 217 VŠCHT

12.

Doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.

ústav 218 VŠCHT

13.

Doc. Ing. Jan Macák, CSc.

ústav 218 VŠCHT

14.

Doc. Dr. Ing. Helena Parschová

ústav 218 VŠCHT

15.

Doc. Dr. Ing. Martin Kubal

ústav 240 VŠCHT

16.

Ing. Marek Šír, Ph.D.

ústav 240 VŠCHT

17.

Prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc.

ústav 240 VŠCHT

18.

Prof. Ing.  Petr Zámostný, Ph.D.

ústav 111 VŠCHT (od 1. 5. 2020)

19.

Prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc.

ústav 320 VŠCHT

20.

Doc. Dr. Ing. Milan Jahoda

ústav 409 VŠCHT

 21.

Prof. Ing. Miloslav Drtil, CSc.

STU Bratislava

22.

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.

PřF UK

23.

Doc. Ing. David Stránský, Ph.D.

Fakulta stavební ČVUT Praha

24.

Prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Fakulta stavební ČVUT Praha

25.

Ing. František Svoboda

Spolana Neratovice

26.

Ing. Miroslav Kos, CSc., MBA

SMP CZ, a.s.

27.

Ing. Pavlína Kulhánková

MPO Praha

28.

Ing. Aleš Doucek, Ph.D., CSc.

ÚJV Řež, a.s.

29.

Doc. RNDr. Lubomír Pospíšil, CSc.

ÚFCH AV ČR Praha

30.

Doc. Ing. Jan Hrdlička, Ph.D.

Fakulta strojní ČVUT Praha

31.

Prof. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc.

Univerzita Pardubice

32.

Ing. Jaromír Shejbal, Ph.D.

ÚJP Praha

33.

Ing. Bohdan Soukup, Ph.D.

Veolia Voda Praha

34.

Prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.

FŽP ČZU Praha (od 27. 4. 2018)

 

 

Archiv

FTOP platné od 26. 6. 2015 do 31.3.2018

1.

Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.   předseda                        

ústav 240 VŠCHT

2.

Doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

ústav 215 VŠCHT

3.

Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

ústav 215 VŠCHT

4.

Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc.   

ústav 215 VŠCHT

5.

Doc. Ing. Pavel Šimáček, Ph.D.

ústav 215 VŠCHT

6.

Prof. Ing. Petr Buryan, DrSc.                       

ústav 216 VŠCHT

7.

Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

ústav 216 VŠCHT

8.

Doc. Ing. František Skácel, CSc.                 

ústav 216 VŠCHT

9.

Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

ústav 217 VŠCHT

10.

Ing. Iveta Růžičková, Ph.D.

ústav 217 VŠCHT

11.

Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

ústav 217 VŠCHT

12.

Doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.                         

ústav 217 VŠCHT

13.

Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

ústav 217 VŠCHT

14.

Doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.

ústav 218 VŠCHT

15.

Doc. Ing. Jan Macák, CSc.

ústav 218 VŠCHT

16.

Doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc.

ústav 240 VŠCHT

17.

Doc. Dr. Ing. Martin Kubal           

ústav 240 VŠCHT

18.

Prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc.

ústav 240 VŠCHT

19.

Prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.

ústav 111 VŠCHT

20.

Ing. Karel Dedek

ATEKO a. s. Hradec Králové

21.

Prof. Ing. Miloslav Drtil, CSc.

STU Bratislava

22.

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.

PřF UK

23.

Prof. Ing. Alexandr Grünwald, CSc.              

Fakulta stavební ČVUT Praha

24.

Prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Fakulta stavební ČVUT Praha

25.

Doc. Ing. Tomáš Herink, CSc.

UNIPETROL Litvínov

26.

Ing. Miroslav Kos, CSc.

Sweco Hydroprojekt a. s. Praha

27.

Ing. Pavlína Kulhánková                

MPO Praha

28.

Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.  

CHEMOPETROL Litvínov

29.

Doc. RNDr. Lubomír Pospíšil, CSc.  

ÚFCH AV ČR Praha

30.

Ing. Ondřej Prokeš, Ph.D., MBA

NET4GAS Praha

31.

Doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc.

Univerzita Pardubice

32.

Ing. Jaromír Shejbal, Ph.D.

ÚJP Praha

33.

Ing. Bohdan Soukup, Ph.D.

Veolia Voda Praha

34.

Ing. Marcela Šafářová, Ph.D.

VÚHU Most

 

Složení vědecké rady FTOP platné od 1. 6. 2014

1.

Doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D.   předseda                        

ústav 240 VŠCHT

2.

Doc. Ing. Josef Blažek, CSc.

ústav 215 VŠCHT

3.

Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

ústav 215 VŠCHT

4.

Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc.   

ústav 215 VŠCHT

5.

Prof. Ing. Petr Buryan, DrSc.                       

ústav 216 VŠCHT

6.

Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

ústav 216 VŠCHT

7.

Doc. Ing. František Skácel, CSc.                 

ústav 216 VŠCHT

8.

Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.

ústav 217 VŠCHT

9.

Ing. Iveta Růžičková, Ph.D.

ústav 217 VŠCHT

10.

Doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D.

ústav 217 VŠCHT

11.

Doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.                         

ústav 217 VŠCHT

12.

Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.

ústav 217 VŠCHT

13.

Doc. Ing. Luděk Jelínek, Ph.D.

ústav 218 VŠCHT

14.

Doc. Ing. Jan Macák, CSc.

ústav 218 VŠCHT

15.

Doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc.

ústav 240 VŠCHT

16.

Doc. Dr. Ing. Martin Kubal           

ústav 240 VŠCHT

17.

Prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc.

ústav 240 VŠCHT

18.

Prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.

ústav 111 VŠCHT

19.

Ing. Karel Dedek

ATEKO a. s. Hradec Králové

20.

Prof. Ing. Miloslav Drtil, CSc.

STU Bratislava

21.

Prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.

PřF UK

22.

Prof. Ing. Alexandr Grünwald, CSc.              

Fakulta stavební ČVUT Praha

23.

Prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

Fakulta stavební ČVUT Praha

24.

Doc. Ing. Tomáš Herink, CSc.

UNIPETROL Litvínov

25.

Ing. Miroslav Kos, CSc.

Sweco Hydroprojekt a. s. Praha

26.

Ing. Pavlína Kulhánková                

MPO Praha

27.

Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.  

CHEMOPETROL Litvínov

28.

Doc. RNDr. Lubomír Pospíšil, CSc.  

ÚFCH AV ČR Praha

29.

Ing. Ondřej Prokeš, Ph.D., MBA

NET4GAS Praha

30.

Doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc.

Univerzita Pardubice

31.

Ing. Jaromír Shejbal, Ph.D.

ÚJP Praha

32.

Ing. Bohdan Soukup, Ph.D.

Veolia Voda Praha

33.

Doc. Ing. František Straka, CSc.

ÚVVP Praha - Běchovice

34.

Ing. Marcela Šafářová, Ph.D.

VÚHU Most

 

Složení Vědecké rady FTOP (2010-2014):

Členové akademické obce VŠCHT

Externí členové:

Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc.
ústav 215
Doc. Ing. Josef Blažek, CSc.
ústav 215
Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc.
prorektor VŠCHT pro strategie a rozvoj, ústav 215
Prof. Ing. Petr Buryan, DrSc.
ústav 216
Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.
ústav 216
Doc. Ing. František Skácel, CSc.
ústav 216
Prof. Ing. Michal Dohányos, CSc.
ústav 217
Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc.
ústav 217
Doc. Ing. Nina Strnadová, CSc.
ústav 217 
Doc. Ing. Vladimír Sýkora, CSc.
ústav 217
Prof. Ing. Václav Janda, CSc.
ústav 218
Doc. Ing. Jan Macák, CSc. 
ústav 218
Doc. Ing. Jan Vošta, CSc. 
ústav 218 
Doc. Ing. Jiří Burkhard, CSc. 
ústav 240 
Doc. Ing. Vladimír Kočí, CSc. 
ústav 240 
Doc. Dr. Ing. Martin Kubal 
ústav 240 
Prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc. 
ústav 240
Prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc. 
prorektor pro pedagogiku, ústav 111 

Ing. Karel Dedek 
Ateko a.s., Hradec Králové

Ing. Milan Fafejta
Pražská plynárenská a.s.

Prof. Ing. Alexandr Grünwald, CSc.
Falulta stavební ČVUT Praha

Prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc.
ÚCHP AV Praha

Ing. Aleš John, MBA.
ÚJV Řež

Ing. Miroslav Kos, CSc. 
Hydroprojekt, a.s.

Doc. Ing. Jaromír Lederer, CSc.
VÚAnCh, a.s.

Doc. Ing. Lubomír Pospíšil, CSc. 
ÚFCH AV ČR Praha

Doc. Ing. František Straka, CSc. 
ÚVVP Praha Běchovice

Ing. Marcela Šafářová, Ph.D.
VÚHU Most

Ing. Jaroslav Zima
MF ČR

Aktualizováno: 25.5.2022 11:00, Autor: Milan Březina

KódASCDESC Název dokumentuASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
Zápisy VR FTOP 2010
Zápisy VR FTOP 2011
Zápisy VR FTOP 2012
Zápisy VR FTOP 2013
Zápisy VR FTOP 2014
Zápisy VR FTOP 2015
Zápisy VR FTOP 2016
Zápisy VR FTOP 2017
Zápisy VR FTOP 2018
Zápisy VR FTOP 20191.1.2019
Zápisy VR FTOP 2020
Zápisy VR FTOP 2021

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta technologie ochrany prostředí
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi