Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → VaV → Přijaté projekty TAČR v roce 2014
iduzel: 6013
idvazba: 6781
šablona: stranka
čas: 21.2.2018 14:15:10
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přijaté projekty TAČR v roce 2014

V oblasti aplikovaného výzkumu se řadíme na přední místo v České republice. V červnu 2014 byly přijaté k financování  TAČR následující projekty z naší fakulty:

                                                              

 

Název projektu

 
 

Řešitel:

 
 

Materiálové řešení moderních kotlů při separaci oxidu uhličitého metodou Oxyfuel

 
 

doc. Ing. Karel Ciahotný CSc.

 
 

Inovativní způsob čištění odpadních vod se zaměřením na zisk nutrientů v čisté formě

 
 

prof. Ing. Jiří Wanner DrSc.

 
 

Systém aktivního záchytu polutantů srážkových vod jako řešení pro nároky ČSN 759010 a TNV 759011

 
 

Ing. Jiří Hendrych Ph.D.

 
 

Vývoj a ověření technologie pro účely intenzifikace in-situ sanačních opatření

 
 

Ing. Jiří Hendrych Ph.D.

 
 

Optimalizace vícestupňového zplyňovacího generátoru na biomasu produkující plyn s velmi nízkým obsahem dehtu

 
 

Ing. Siarhei Skoblia Ph.D.

 
 

Biologická produkce methanolu z odpadního methanu

 
 

Ing. Jan Bartáček Ph.D.

 
 

Nízkoemisní energetický systém se záchytem CO2 před spalováním

 
 

doc. Ing. Karel Ciahotný CSc.

 
 

Snížení obsahu organických látek v odpadních vodách koksovny

 
 

doc. Ing. Karel Ciahotný CSc.

 
 

Komplexní přístup k řešení snižování znečištění reaktivními formami fosforu a dusíku v hydrologicky vymezené části povodí vodárenské nádrže Švihov

 
 

prof. Ing. Jiří Wanner DrSc.

 
 

Vývoj zařízení pro separaci vzácných plynů z helia

 
 

doc. Ing. Karel Ciahotný CSc.

 
 

Zpracování a zhodnocení čistírenských kalů společně s vedlejšími produkty s uplatněním mikrovlnného záření

 
 

Ing. Jiří Hendrych Ph.D.

 
 

Methanizace vodíku a oxidu uhličitého

 
 

doc. Ing. Karel Ciahotný CSc.

 
 

Využití odpadních zbytků z bioplynových stanic

 
 

Ing. Eva Podholová Ph.D.

 
 

Metodika a zařízení pro zasakování teplé vody v rámci sanačního průzkumu

 
 

doc. Dr. Ing. Martin Kubal

 

 

Aktualizováno: 3.11.2014 12:32, Autor: Milan Březina

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi