Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → VaV → Pracoviště → 215 VaV → Věda a výzkum → Řešené projekty → BioMates
iduzel: 39377
idvazba: 41888
šablona: stranka
čas: 24.2.2018 12:54:24
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

BioMates *

Biomates (originál)Technopark Kralupy se společně s Ústavem technologie ropy a alternativních paliv VŠCHT Praha zapojil do řešení nového projektu BioMates, který je financován z Rámcového programu pro výzkum a inovace EU Horizont 2020.

Projekt BioMates je zaměřen na zpracování nepotravinové biomasy na chemické meziprodukty, které by byly využitelné v konvenčních procesech zpracování ropy. Vývoj procesu, který by umožňoval rentabilní a decentralizované zpracování zbytků z rostlinné výroby a nepotravinové biomasy, jako jsou například sláma a vytrvalé traviny (Miscanthus x giganteus), je klíčovou aktivitou celého projektu. Cílem projektu je, aby biosložky z tohoto zpracování biomasy dosahovaly takových vlastností, aby byly slučitelné se současnou surovinovou základnou pro výrobu motorových paliv a mohly tak být zpracovány společně ve stávajících rafinériích. Vzniklé hybridní palivo by i přes vysoký obsah biosložek mohlo být využíváno v běžných spalovacích systémech.

Hlavním úkolem VŠCHT je společně s dalším českým účastníkem, firmou RANIDO, s.r.o., vývoj a testování vhodného katalytického systému pro hydrogenační úpravu biooleje vzniklého ablativní pyrolýzou biomasy. Vedle VŠCHT a RANIDO je do řešení projektu zapojen Fraunhofer Institute for Environmental, Safety, and Energy Technology UMSICHT, Německo (koordinátor projektu), Centre for Research & Technology Hellas (CERTH), Řecko, Imperial College London, Velká Británie, Institute for Energy and Environmental Research Heidelberg GmbH (IFEU), Německo, Hydrogen Efficiency Technologies (HyET) B.V., Nizozemsko a BP Europa SE, Německo.

  • Název projektu: Reliable Bio-based Refinery Intermediates
  • Webové stránky: www. biomates.eu
  • Období řešení: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2020
  • Hlavní řešitel za VŠCHT: Ing. David Kubička, Ph.D. MBA.

 


Projekt BioMates je financován v rámci Rámcového programu pro výzkum a inovace EU Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 727463.

Tato zpráva reflektuje pouze názory autora; Evropská komise ani odpovědná výkonná agetnura INEA nejsou odpovědny za žádné využití informací v ní obsažených.


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the grant agreement No 727463.

This press release reflects only the authors’ view; the European Commission and its responsible executive agency INEA are not responsible for any use that may be made of the information it contains.


* Převzato z https://www.vscht.cz/popularizace/media/tiskove-zpravy/37609/39272

Aktualizováno: 1.6.2017 21:54, Autor: Jiří Kroufek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit mobilní verzi