Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → VaV → Pracoviště → 215 VaV → Věda a výzkum → Přístroje → Diferenciální skanovací kalorimetrie (DSC)
iduzel: 14767
idvazba: 17944
šablona: stranka_obrazek
čas: 24.2.2018 12:47:58
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Diferenciální skanovací kalorimetrie (DSC)

PDSC(320x240)

DSC patří do skupiny termických analytických metod. Principem DSC je sledování tepelných efektů, ke kterým dochází ve vzorku v důsledku chemické reakce (exo- a endotermní reakce) či fázové přeměny (tání, tuhnutí) či další energetické změny. Získaný signál je pak úměrný množství uvolněné či spotřebované energie. Důležitá je informace nejen o intenzitě pozorovaných tepelných efektů, ale i o teplotě, případně času, při kterých ke změnám ve vzorku dochází. Ústav je vybaven dvěma přístroji, a to jak klasickým DSC, tak i tlakovou verzí. Tlaková verze DSC přístroje byla na komerční bázi vyvinuta na počátku 90. let především pro oblast analýzy ropných produktů z důvodu zamezení odpařování ropných vzorků během analýzy. Jedná se tedy o velmi moderní přístroj s řadou dosud nevyužívaných možností.

Součásti

- DSC přístroj DSC822e
- Tlaková cela DSC27HP
- Řídící jednotka TC 15
- Intracooler Haake EK90/MT
- Řídící počítač
- Tlakové nádoby (kyslík, dusík, vzduch)

Použití

Klasický DSC analyzátor je na našem pracovišti využíván především v oblasti nízkých teplot až do -70 °C ke studiu tuhnutí parafinických látek, které způsobují problémy při dopravě a skladování ropy. Dále je využíván ke studie nízkoteplotních vlastností mazacích olejů.
Tlaková DSC je využívána především při studiu oxidační stability maziv, zejména základových a motorových olejů. Přitom se využívá chemické reakce maziva s kyslíkem, který tvoří atmosféru v tlakové cele a silně exotermního zabarvení reakce.
Praktickému měření pomocí tlakové DSC se věnuje tento článek.

Aktualizováno: 11.3.2015 15:53, Autor: Jiří Kroufek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi