Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → VaV → Pracoviště → 215 VaV → Věda a výzkum → Přístroje → Autoklávové vybavení pro termické štěpení
iduzel: 14766
idvazba: 17938
šablona: stranka
čas: 24.2.2018 12:47:44
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Autoklávové vybavení pro termické štěpení

V souvislosti s výzkumem v oblasti termického štěpení výševroucích ropných frakcí a zbytků byly pořízeny dva vysokotlaké autoklávy -rotační autokláv o objemu 0,5 l a míchaný autokláv o objemu 0,15 l, zkonstruované na zakázku ve VVC Chemopetrol Litvínov

Rotační autokláv 0,5 l

originálTato aparatura sloužící především pro modelové pokusy termického štěpení, přesněji visbreakingu v atmosféře vodíku či dusíku je tvořena jednak vlastním vsádkovým autoklávem z nerezové oceli AKV-SB o objemu 0,5 dm3 , který se vkládá do rotačního lože tvořeného elektricky vyhřívanou pecí, v kterém rotuje okolo své podélné osy, kde je rovněž umístěn termočlánek železo-konstantan snímající teplotu uvnitř autoklávu.
      Další součástí aparatury je řídící jednotka osazená PID regulátory regulujícími nezávisle na sobě topení a chlazení (realizováno vháněním studeného vzduchu k autoklávu pomocí ventilátoru) na základě měřené teploty. Dále je zde umístěn kromě hlavního vypínače a ukazatele příkonu do elektrické pece ještě spínač ručního chlazení sloužící především v režimu odstavení autoklávu po ukončení pokusu. Záznam průběhu teploty v čase obstarává lineární zapisovač.
      Z toho, co bylo uvedeno výše, je jasné, že se jedná o poměrně jednoduché zařízení, které umožňuje realizovat autoklávové pokusy s odchylkami ±1,5°C, což se ukazuje jako dostačující pro zjišťování kvantity i kvality produktů termického štěpení v závislosti na reakční teplotě.

Míchaný autokláv 0,15 l

originálDalším zařízením, u kterého se předpokládá využití pro výzkum termického štěpení je míchaný vsádkový autokláv o objemu 0,15 l, který je na rozdíl od rotačního autoklávu schopen pracovat i při průtoku plynu použitého jako reakční atmosféry při požadovaném reakčním tlaku.
      Samotná aparatura se skládá z ocelového vsádkového autoklávu, ohřev kterého je zajišťován opět elektrickou pecí. Chlazení realizuje rovněž ventilátor vhánějící vzduch skrz pec k tělu autoklávu. Míchání vsádky je řešeno na principu magnetického míchadla. Jeden termočlánek je v tomto případě umístěn přímo v štěpeném vzorku, další pak v elektrické peci. Aparatura je vybavena celou řadou různých regulátorů (PID a dvoupolohových), které ovládají přes A/D převodníky topení resp. chlazení podle zadaných požadavků.
      Vše je ovládáno pomocí počítače a speciálního řídícího programu, což by mělo umožnit optimalizovat regulaci reakční teploty při autoklávovém pokusu. Veškeré parametry regulace, jakožto záznamy o zásazích obsluhy jsou automaticky archivovány a lze tedy zpětně vyhodnotit jejich vliv na řízení procesu.
      Hlavní využití této aparatury se předpokládá především pro shromáždění většího množství dat týkajících se závislosti konverze na reakční teplotě, v souvislost s redukcí množství následných analýz na vyhodnocení autoklávových experimentů.

Aktualizováno: 11.3.2015 15:42, Autor: Jiří

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi