Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → VaV → Pracoviště → 215 VaV → Věda a výzkum → Přístroje → Analyzátor N/S
iduzel: 14765
idvazba: 17928
šablona: stranka_obrazek
čas: 24.2.2018 12:48:10
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Analyzátor N/S

SN(640x425)

Analyzátor obsahu dusíku a síry je založen na metodě řízeného spalování vzorku v pyrolyzní peci při teplotách 800 - 1000°C v atmosféře inertního plynu (argonu) a kyslíku, a následné analýze spalin na detektoru dusíku a síry. Detekce síry funguje na principu fluorescence, kdy se nejprve pomocí UV záření excitují molekuly SO2 a následně se měří jimi emitované záření. Podmínkou správného stanovení obsahu síry ve vzorku je i skutečnost, že je nutné, aby bylo zajištěno spalování sirných látek ve vzorku při konstantním poměru tvorby SO2 a SO3, což je splněno vhodným nastavením parametrů spalování (průtoky plynů,teplotní gradient,...). Obdobně jako u detektoru síry je i detekce dusíku založena na měření emitovaného záření. V tomto případě je však metoda detekce dusíku založena na principu chemiluminiscence. Jedná se vlastně o záření uvolněné při reakci NO s O3 za vzniku NO2 a O2. Tak jako u detekce síry je i zde podmínka pro přesné stanovení dusíku ve vzorku v podobě konstantní tvorby NO a NO2. Další podmínky analýzy závisí především na skupenství vzorku.

Součásti
- Tlakové nádoby s argonem a kyslíkem
- Pyrolyzní pec s regulací teploty
- 3 dávkovací moduly (pro pevné, kapalné a plynné vzorky)
- detektory:
detektor síry - fluorescenční
detektor dusíku - chemiluminiscenční s ozonizerem
- vakuová pumpa
- ovládací software TS-100 - uložení a zpracování dat v elektronické podobě

Omezení
      Přístroj je schopen analyzovat síru a dusík pouze ve spalitelných vzorcích. Dále není schopen analyzovat dusík v látkách, jejichž rozkladem vzniká molekula dusíku. Problém mohou vyvolat také vzorky obsahující větší množství vody.

Použití
      Na našem ústavu se přístroj nejčastěji používá k měření síry a dusíku ve všech produktech chemického zpracování ropy (LPG, benzín, motorová nafta, oleje, mazut, asfalt atd.).

Aktualizováno: 11.3.2015 15:22, Autor: Jiří Kroufek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi