Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → VaV → Pracoviště
iduzel: 5970
idvazba: 6738
šablona: stranka
čas: 25.10.2021 19:35:46
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ústavy fakulty

Ústav technologie ropy a alternativních paliv - další info na ústavních stránkách

a) Vývoj analytických postupů pro detailní analytické hodnocení chemického složení a struktury ropy, ropných frakcí a produktů jejich zpracování.
b) Vlastnosti a použití paliv a ekologické aspekty s tím související.
c) Mazací prostředky a zušlechťující přísady, biodegradabilní maziva.
d) Možnosti využití a zpracování vysokovroucích ropných frakcí a zbytků.

Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší - další info na ústavních stránkách

a) Stanovení kvalitativních a kvantitativních parametrů zemního plynu.
b) Katalytické a adsorpční postupy čištění odpadních plynů, omezování emisí při spalování topných plynů.
c) Vývoj ekologických pevných paliv pro domácnosti.
d) Vývoj adsorpčních materiálů na bázi uhlí.
e) Analýza škodlivin v životním prostředí, sledování emisí těkavých organických látek do ovzduší.

Ústav technologie vody a prostředí - další info na ústavních stránkách

a) Biotechnologické způsoby čištění odpadních vod a zpracování kalů.
b) Biologický rozklad xenobiotik v prostředí.
c) Hydrobiologické a mikrobiologické hodnocení jakosti vod.
d) Zabezpečení kvalitní pitné vody pro obyvatelstvo (odstraňování dusíkatých látek a organických škodlivin).

Ústav energetiky - další info na ústavních stránkách

a) desalinace a úprava vody pro energetiku a průmysl technologií iontové výměny.
b) selektivní odstranění závadných látek a zpětné  získání cenných látek z vody pitné, odpadní a podzemní pomocí ionexů.
c) výzkum v oblasti inhibice koroze, korozního namáhání a hodnocení materiálů v energetice a průmyslu.
d) výzkum podmínek bezpečné likvidace odpadů spalováním.

Ústav chemie ochrany prostředí - další info na ústavních stránkách

a) Analytické a ekotoxikologické hodnocení starých zátěží (skládek a kontaminovaných půd) pomocí instrumentálních metod a testů toxicity.
b) Sledování možností odstraňování polychlorbifenylů (PCB) z přírodních i průmyslových materiálů, zejména biodegradací.
c) Rozvoj a aplikace perspektivních fyzikálně chemických metod zneškodňování odpadů, zejména solidifikace a elektrokinetické dekontaminace.
d) Simulace transportních procesů probíhajících při dekontaminaci zemin metodou ventingu.

Aktualizováno: 18.7.2018 07:40, Autor: Milan Březina

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi