Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFTOP  → Studium → Doktorské studium → Témata disertačních prací
iduzel: 25163
idvazba: 31867
šablona: stranka
čas: 24.2.2018 12:57:24
verze: 4219
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata disertačních prací pro rok 2018/2019

Ústav technologie vody a prostředí

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Studijní program: Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté)

Čištění odpadních vod jako integrální součást vodního hospodářství měst budoucnosti

Wanner Jiří, prof. Ing. DrSc. ( wan...@vscht.cz)
Disertace se bude zabývat přehledem a vývojem metod biologického čištění odpadních vod a studiem vhodných metod terciárního čištění. Účelem takových kombinovaných procesů by mělo být dosahování takové kvality odtoku, která by umožňovala opětovné využívání vyčištěné odpadní vody pro předem jasně definované účely vodního hospodářství moderních chytrých měst. Konečným cílem disertace by mělo být ukázat na modelové situaci, že čištění odpadních vod může být racionálním a schůdným alternativním zdrojem vody pro vodní hospodářství měst budoucnosti. Experimentální část práce bude založena na ověřeníí účinnosti základních operací terciárního čištění jako koagulace, filtrace/flotace, membránová filtrace, dezinfekce a sorpce v laboratorním i poloprovozním měřítku.

Detekce a odstraňování nových polutantů pro účely opětovného využívání odpadních vod

Wanner Jiří, prof. Ing. DrSc. ( wan...@vscht.cz)
Disertační práce se zaměří na vybrané znečišťující látky ze Seznamu sledovaných látek EU ve vodě, a to zejména ze skupiny PPCP (léčiv a produktů osobní péče) a EDs (endokrinních disruptorů). Experimentální část bude zahrnovat jak metody detekce těchto sloučenin, tak i způsoby jejich odstraňování pro různé aplikace vyčištěných odpadních vod, a to zejména pro zavlažování zemědělských plodin a zalévání městských parků.
Aktualizováno: 13.2.2017 12:42, Autor: Miroslav Šimek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi