Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 4.8.2020 22:43:47
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza životního prostředí)

Forenzní chemie (zaměření forenzní analýza životního prostředí)

Navazující magisterský obor, Fakulta technologie ochrany prostředí

Charakteristika

Studijní obor Forenzní chemie se zaměřením na životní prostředí, zahrnuje předměty orientované jak na teoretické, tak na praktické základy forenzních chemických metod, předměty zaměřené na legislativu potřebnou při práci soudního znalce, na teorii a metodiky forenzních postupů a na práci chemika pracujícího se stopami, které mohou sloužit jako důkazní materiál. Důraz je kladen na spektroskopické, mikroskopické a separační metody. Zaměření na životní prostředí zahrnuje problematiku dopadů provozování chemických, palivářských a dalších technologií a vyráběných produktů na životní prostředí, resp. na jeho tři hlavní složky: vodu, vzduch a tuhé matrice. Rozebírána je i problematika analýzy odpadů. Pozornost je věnována i vlastnostem a složení paliv a dalších produktů, které jsou klíčové např. pro řešení problémů spojených se znečištěním složek životního prostředí a pro posuzování příčin havárií, požárů, kvality a pravosti paliv a jejich „pančování“ ve vztahu k daňovým únikům.

Uplatnění

Absolventi studijního oboru naleznou uplatnění nejen ve forenzních laboratořích, ale solidní znalost analytických přístupů jim zajistí možnost realizace i v různých výzkumných laboratořích a průmyslových podnicích. Schopnost kvalifikované stopové analýzy a znalost analytických postupů otevřou absolventům dveře do laboratoří zabývajících se nejen environmentální analýzou, ale analytickou chemií obecně. Jsou vyškoleni prakticky ve všech oblastech analytické chemie životního prostředí, od správného způsobu odběru vzorku, jeho předúpravy, zpracování, změření, zpracování údajů, až po jejich interpretaci. Absolvent je schopen vládnout moderními metodami chemické a fyzikálně-chemické analýzy životního prostředí. Absolvent získá ovšem i solidní obecné znalosti v metrologii, práci s databázemi, základech kriminalistiky a legislativy. Absolvent nalezne uplatnění nejenom v kriminalistických laboratořích, ale například i na inspektorátech, celní správě, HZS a ve státní správě.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Forenzní analýza (kód N2841)
Kód oboru 2802T017
Bližší informace na ústavech Ústav analytické chemie
Ústav chemie ochrany prostředí
Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi