Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 4.8.2020 21:32:30
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Navazující magisterský obor, Fakulta technologie ochrany prostředí

Charakteristika

Studijní obor zahrnuje všechny důležité oblasti technologie ochrany životního prostředí, tj. čištění odpadních vod, ochranu ovzduší, nakládání s odpady a předcházení jejich vzniku, včetně dekontaminace znečištěných půd. Jsou akcentovány zejména chemické a chemicko-technologické aspekty, a rovněž právní a správní aspekty týkající se této problematiky. Student se dále podrobně seznamuje s některými relevantními teoretickými disciplínami jako je ekologie, průmyslová toxikologie, hydrochemie, chemie ovzduší a biotechnologie.

Uplatnění

Absolventi se uplatňují v chemických a jiných průmyslových podnicích jako odborníci pro ochranu životního prostředí, zejména v oblasti odpadového hospodářství, dále ve státní správě, odborech životního prostředí městských a obecních úřadů a ve firmách a institucích zabývajících se poradenskou, projekční a výzkumnou činností v oblasti životního prostředí.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 10 studentů
Studijní program Technologie pro ochranu životního prostředí (kód N2814)
Kód oboru 2805T002
Bližší informace na ústavech Ústav chemie ochrany prostředí
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
Studijní plán Tisk plánu
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi