Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 4.8.2020 21:46:23
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemické a energetické zpracování paliv

Chemické a energetické zpracování paliv

Doktorský obor, Fakulta technologie ochrany prostředí

Charakteristika

Cílem doktorského studijního oboru je připravit absolventy s hlubokými znalostmi z klasických a moderních technologií zpracování jednotlivých druhů fosilních paliv, včetně moderních technologií jejich energetického využití s návazností na ochranu životního prostředí. Další důležitou a velmi aktuální oblastí přípravy studentů v tomto oboru je studium ekologicky přijatelných způsobů energetického využití biomasy a využití alternativních paliv v dopravě a energetice. U oboru se stoletou tradicí se klasické technologie zpracování ropy, uhlí a zemního plynu doplňují o moderní způsoby jejich chemického využití a ekologické aspekty zpracování všech druhů paliv a využití palivářských produktů. Studenti jsou vedeni k samostatné práci v laboratoři, ke studiu odborné literatury, prezentaci a obhajobě vlastních výsledků. Účast studentů na národních a mezinárodních konferencích je pokládána za samozřejmou.

Uplatnění

Absolventi se uplatní v základním i aplikovaném výzkumu zaměřeném na zpracování a využití ropy, uhlí, zemního plynu a jejich alternativní zdroje na univerzitách, výzkumných ústavech a technologických centrech v České republice i v zahraničí. Velmi dobré uplatnění nacházejí i v průmyslových organizacích a státní správě jako tvůrčí pracovníci se schopností využít poznatky široké škály vědních disciplín pro přípravu, realizaci a řízení procesů spojených s těžbou, dopravou a zpracováním jednotlivých druhů paliv. Uplatnění naleznou i v průmyslových společnostech zabývajících se transformací a distribucí energií a vývojovou a expertizní činností v oblasti energetiky. Nezanedbatelné jsou i možnosti uplatnění ve veřejném sektoru nebo ve státní správě na pozici specialistů pro energetiku a ekologii.

Detaily

Jazyk výuky Český
Doba studia 4 roky
Forma studia prezenční + kombinovaná
Místo studia Praha
Kapacita 25 studentů
Studijní program Chemie a technologie paliv a prostředí (čtyřleté) (kód P2835)
Kód oboru 2811V001
Bližší informace na ústavech Ústav energetiky
Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Ústav technologie ropy a alternativních paliv
Výběr ze závěrečných prací z poslední doby
 
 

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi