Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
You are here: UCT PragueFET → Studies → PhD Theses Topics Available at FET → Topics of PhD Theses
iduzel: 25166
idvazba: 31870
šablona: stranka
čas: 16.9.2019 02:06:22
verze: 4603
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

PhD topics for academic year 2019/2020

Department of Environmental Chemistry

Environmental Chemistry and Technology

Study Programme: Enviromental Chemistry and Technology

Ecodesign of materials

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
The environmental aspects of materials should be one of the criteria taken into account by designers. The LCA method makes it possible to compare the environmental impacts of different anthropogenic stressors with respect to the entire life cycle of the product, technology or service. Environmental impacts can be assessed globally or locally, but mainly either in general or with a focus on the site. This work will focus on the creation of a methodology for the identification and presentation of environmental aspects of materials.
Development principles: Na základě konzultací se školitelem a konzultanty z praxe vypracujte metodiku určování site-specific environmentálních dat materiálů používaných pro ekodesign.

Environmental aspects of recycling of construction materials from the point of view of architecture and design

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Lupíšek Antonín, Ing. Ph.D. ( ant...@cvut.cz)
The doctoral work will focus on the issue of building recyclates in the selected countries and on the determination of the environmental aspects of the use of recycled materials from the perspective of the LCA method.
Development principles: Na základě konzultací se školitelem vypracujte metodiku pro sběr dat zohledňujících environmentální aspekty různých stavebních recyklátů.

Organické polutanty moderní doby a jejich analýza v životním prostředí

Kubal Martin, doc. Dr. Ing. ( kub...@vscht.cz)

Site specific characterization factors of water footprint in the LCA method

Kočí Vladimír, doc. Ing. Ph.D., MBA ( k...@vscht.cz)
Ansorge Libor, Ing. Ph.D.
The water footprint is one of the major indicators of anthropogenic stress on the landscape. The LCA method makes it possible to compare the environmental impacts of different anthropogenic stressors with respect to the entire life cycle of the product, technology or service. Environmental impacts can be assessed globally or locally, but generally either site specific. This work will be focused on locally specific characterization factors of the water trail for the Czech Republic and the development of the method of their determination. The work will be consulted with colleagues from the Water Management Research Institute of TGM.
Development principles: Na základě konzultací se školitelem a konzultanty z VÚV TGM vypracujte metodiku určování site-specific charakterizačních faktorů pro určení vodní stopy.

Vliv sanačních technologií na půdní mikroflóru

Kubal Martin, doc. Dr. Ing. ( kub...@vscht.cz)
Updated: 17.2.2017 13:52, Author: Miroslav Šimek

UCT Prague
5 Technická
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461337
VAT: CZ60461373

Data mail: sp4j9ch

Copyright UCT Prague 2017
Informations provided by Department of International Relations, Department of R&D, technical service by Computer Centre
switch to desktop version