Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
You are here: UCT PragueFET → Studies → PhD Theses Topics Available at FET → Topics of PhD Theses
iduzel: 25166
idvazba: 31870
šablona: stranka
čas: 16.9.2019 03:06:37
verze: 4603
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

PhD topics for academic year 2019/2020

Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels

Chemical Processing of Fuels and Energetics

Study Programme: Chemistry and Technology of Fuels and Environment

Analysis of fuel additives and determination of their content in motor fuels

Šimáček Pavel, doc. Ing. Ph.D. ( sim...@vscht.cz)
Motor fuels often contain low concentrations of special fuel additives, which improve their properties. The additives can be commonly added to motor fuels during their production, but they can be also added to motor fuels after basic refinery fuel formulation, mostly in form of additive packages present in premium motor fuels. There are also retail additive packages designed for fuel treatment directly in the fuel tanks of vehicles. The scope of the work is development and optimization of analytical methods designed for fuel additives, for their identification and determination of their content in motor fuels.

Hydrocracking of refined pyrolytic bio-oils blended with petroleum vacuum distillates

Kubička David, Ing. Ph.D., MBA ( Dav...@vscht.cz)
Straka Petr, Ing. Ph.D. ( str...@vscht.cz)
The thesis will focus on investigating the possibility of potential application hydro-stabilized bio-oil from biomass pyrolysis in hydrocracking of vacuum distillates. The subject of the research will study the effect of feedstock composition and reaction conditions (reaction temperature, pressure, excess hydrogen, catalyst properties) on the quantity, composition and properties of the products of hydrocracking. Attention will be focused on the study of reactions, which compounds in bio-oil are subjected during hydrocracking conditions.

Hydrogenation of aldol condensation products

Kubička David, Ing. Ph.D., MBA ( Dav...@vscht.cz)
The thesis will deal with hydrogenation of products obtained by aldol condensation of e.g. furfural with acetone or cyclohexanone. These products are highly functionalized which makes their selective conversion into components of aviation biofuels or bio-monomers highly challenging. The key aspect is the development of a stable and selective bifunctional catalyst that will allow obtaining high yields of desired hydrocarbons or diols. Main attention will be focused on synthesis, characterization and testing of catalysts with the aim to describe the relationship between catalyst’s composition and properties, on the one hand, and its activity and selectivity, on the other hand, and facilitate thus rational design of an optimum catalytic system.

Influence of Crude Oil Composition on its Transport and Storage Behavior

Blažek Josef, doc. Ing. CSc. ( bla...@vscht.cz)
Maxa Daniel, Ing. Ph.D. ( m...@vscht.cz)
The formation of paraffinic sludge and sediments represents a major problem for transport and long-term storage of crude oil. Prediction of the rate of sediment formation as well as its amount and quality could save additional costs needed to clean crude oil tanks or to perform unnecessary pipeline pigging. Main components of crude oil sediment are high-molecular-weight paraffins and Asphaltenes; their role in the crude oil stability during storage and transport is well known in general. However, the formation of crude oil sludge and its properties is strongly affected by the interaction between their basic constituents and by conditions, described as thermal and mechanical history of crude oil. Resulting complicated behaviour of crude oil and mixtures was not described enough to estimate sludge formation with sufficient reliability. The research will address the influence of crude oil composition and thermal history on its stability, composition and the structure of substances present in solid phase dispersed in crude oil sludge.

Methods for the quantitative evaluation of pyrolysis bio-oils and their hydrogenation products

Šimáček Pavel, doc. Ing. Ph.D. ( sim...@vscht.cz)
Staš Martin, Ing. Ph.D. ( mar...@vscht.cz)
Pyrolysis bio-oils are liquid products of pyrolysis of lignocellulosic biomass. They have a very promising potential to be widely used as advanced biofuels after appropriate upgrading or as a source of valuable oxygen-containing chemicals. The chemical composition of bio-oils is very complicated as they contain thousands of different mostly oxygen-containing compounds with a wide distribution of physical and chemical properties and concentrations. A detailed knowledge of bio-oil composition is crucial in order to optimize pyrolysis processes and/or subsequent bio-oil upgrading processes. The main challenge in bio-oil analysis is the identification of individual compounds and their accurate quantification. The main aim of this dissertation will be the formulation of strategies for obtaining in-depth information on the composition of bio-oils and/or products of their hydrotreatment. The emphasis will be placed on the quantification of compounds with the key oxygen-containing functional groups present in bio-oils including aldehydes, ketones, carboxylic acids, phenols, carbohydrates, etc.

Production of synthetic biodiesel by hydrotreating of vegetable oils

Blažek Josef, doc. Ing. CSc. ( bla...@vscht.cz)
Straka Petr, Ing. Ph.D. ( str...@vscht.cz)
The project will deal by of hydrotreating different vegetable oils. The main attention will be focused on the study of reactions that take place on different types of catalysts. Hydrotreatment will be subjected to less valuable raw material mainly composed of tryacylglycerides (e.g. spent frying oil) as well. Influence of the feedstock composition and the reaction conditions (reaction temperature, pressure, excess hydrogen, catalyst properties) on the amount and properties of the products from hydrotreatment will be examined.

The hydrogen production from waste hydrogen sulphide

Šimáček Pavel, doc. Ing. Ph.D. ( sim...@vscht.cz)
Development principles: Sirovodík je jednoduchá molekula, která je svou strukturou podobná vodě. Oproti vodě je méně stabilní, tudíž je jeho rozklad na základní prvky snazší. Tento fakt činí sirovodík opomíjeným zdrojem vodíku. Rafinérský průmysl a průmysl zpracování zemního plynu produkuje velká množství sirovodíku, který je pomocí Clausova procesu převeden na síru a teplo. V případě, že by bylo možné ze sirovodíku získat vedle síry i vodík, jeho ekonomický potenciál by významně vzrostl. Vzhledem ke zpracování stále těžších rop s vyšším obsahem síry se tak výroba vodíku z odpadního sirovodíku jeví velice zajímavou. Existuje několik způsobů, jak rozložit sirovodík na vstupní prvky, avšak ani jeden z nich není průmyslově využíván. Jedná se o elektrochemický rozklad v roztoku nebo tavenině, termický rozklad, rozklad za použití UV záření a rozklad na kovových katalyzátorech. Dizertační práce bude zabývat zkoumáním katalytického rozkladu sirovodíku na kovových nosičových katalyzátorech a porovnáním s termickým rozkladem.
Updated: 17.2.2017 13:52, Author: Miroslav Šimek

UCT Prague
5 Technická
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461337
VAT: CZ60461373

Data mail: sp4j9ch

Copyright UCT Prague 2017
Informations provided by Department of International Relations, Department of R&D, technical service by Computer Centre
switch to desktop version