Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 6.5.2021 08:01:18
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Voda a prostředí

1. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101001 Obecná a anorganická chemie I 3/3/0 Z+Zk 8
B101003 Chemické a bilanční výpočty 0/2/0 KZ 3
B240001 Toxikologie a ekotoxikologie I 2/0/0 Zk 3
B240006 Ekologie a biologie 3/0/0 Zk 5
B413001 Matematika A 3/4/0 Z+Zk 8
B445001 Počítačové praktikum 0/3/0 KZ 3
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B101002 Obecná a anorganická chemie II 2/2/0 Z+Zk 5
B101004 Laboratoř anorganické chemie I 0/0/4 KZ 3
B110003 Organická chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
B413002 Matematika B 3/3/0 Z+Zk 7
B444003 Fyzika I 3/2/0 Z+Zk 6
B834001 Odborný anglický jazyk A 0/2/0 Z 1
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

2. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B110005 Laboratoř organické chemie I 0/0/4 KZ 3
B217010 Management vodního hospodářství 2/0/0 Zk 3
B320001 Biochemie I 3/1/0 Z+Zk 5
B403003 Fyzikální chemie I 3/2/0 Z+Zk 6
B413003 Aplikovaná statistika 1/2/0 Z+Zk 4
B444005 Laboratoř fyziky 0/0/4 KZ 3
B834002 Odborný anglický jazyk B 0/2/0 Z+Zk 2
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B216005 Environmentální legislativa 2/0/0 Zk 3
B216007 Změna klimatu 2/0/0 Zk 3
B217006 Úprava vody 2/0/0 Zk 3
B240004 Environmentální chemie 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B143001 Chemická informatika 1/1/0 KZ 2
B251002 Laboratoř environmentální chemie 0/0/6 KZ 4
B320002 Biochemie II 2/0/0 Zk 3
B402001 Analytická chemie I 2/2/0 Z+Zk 5
B403005 Laboratoř fyzikální chemie I 0/0/4 KZ 3
B409001 Chemické inženýrství I 2/3/0 Z+Zk 6
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B216004 Čištění odpadních plynů 2/1/0 Z+Zk 4
B217007 Ochrana vodních zdrojů 2/1/0 Z+Zk 4
B217008 Technická mikrobiologie a hydrobiologie 2/0/0 Zk 3
Povinně volitelné B
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
V827001 Tělesná výchova 0/2/0 Z 1
V827002 Sportovní kurz 0/1/0 Z 1

3. ročník

Zimní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B216002 Chemie ovzduší 2/0/0 Zk 3
B217005 Čištění odpadních vod 3/0/0 Zk 5
B240008 Chemie geosféry 2/1/0 Z+Zk 4
B320005 Laboratoř biochemie 0/0/4 KZ 3
B402005 Laboratoř analytické chemie I 0/0/4 KZ 3
B409002 Chemické inženýrství II 2/3/0 Z+Zk 6
B409005 Laboratoř chemického inženýrství s projektem 0/0/4 KZ 4
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
B216006 Základy analytiky ovzduší 1/2/0 Z+Zk 4
B217001 Základní metody analýzy vody 2/0/0 Zk 3
B217009 Technologie výroby bioplynu a biomethanu 2/0/0 Zk 3
B218003 Jaderná energetika 2/0/0 Zk 3
B402002 Analytická chemie II 2/1/0 Z+Zk 4

Letní semestr

Kód Název předmětu P/C/L Zakončení Kredity
Povinné předměty
B217003 Hydrochemie 3/2/0 Z+Zk 7
B963001 Bakalářská práce 0/0/12 Z 15
Povinně volitelné A
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
B217004 Hospodaření s vodou ve Smart Cities 3/0/0 Zk 5
B240002 Toxikologie a ekotoxikologie II 2/0/0 Zk 3
B240005 Tvorba vědeckotechnických prezentací 0/3/0 KZ 3

Další informace

Během 1. až 5. semestru musí student získat celkem 4 zápočty z tělesné výchovy. Jeden ze zápočtů lze nahradit absolvováním letního nebo zimního týdenního sportovního kurzu.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi