Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 16.9.2021 12:10:00
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Průmyslová ekologie a toxikologie

Průmyslová ekologie a toxikologie

Navazující magisterský program, Fakulta technologie ochrany prostředí
CHYBI CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Budete studovat vztahy mezi životním prostředím a lidskou činností. Kromě speciálních chemických a biologických dovedností vás naučíme i managementu a bezpečnostnímu inženýrství. Uplatníte se jako dnes velmi žádaní environmentální manažeři podniků, ve státní správě nebo mezinárodním výzkumu. Studijní program Průmyslová ekologie a toxikologie nabízí aktuální vzdělání zaměřené na studium vztahů mezi životním prostředím a lidskou společností, a to především z pohledu jejích technických a průmyslových aktivit. Náplní studia jsou předměty jako podniková a produktová ekologie, průmyslová a environmentální toxikologie, environmentální management či bezpečnostní inženýrství. Nedílnou součástí studia jsou rovněž environmentální technologie a analýza životního prostředí. Absolvent studijního programu Průmyslová ekologie a toxikologie je připravován k tomu, aby se profesionálně zabýval environmentálním managementem podniků, aby dokázal sledovat a hodnotit toxické látky v životním i pracovním prostředí, aby uměl hledat cesty ke snižování environmentálních dopadů lidských aktivit, výrobních postupů i konkrétních výrobků. Mezi další dovednosti absolventa patří znalost hospodaření s vodou, energií i odpady a schopnost posuzování lidských činností ve vztahu k životnímu prostředí

Uplatnění

  • Environmentální manažer
  • Podnikový ekolog
  • Státní správa – životní prostředí, územní plánování
  • Státní správa – odbor stavebního řízení
  • Výzkumné a vývojové organizace
  • Útvary záchranného systému
  • Projektové a konzultační organizace

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 32 studentů
Kód programu N204

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi