Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 16.9.2021 13:36:21
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Environmentální inženýrství a analýza

Environmentální inženýrství a analýza

Navazující magisterský program, Fakulta technologie ochrany prostředí
CHYBI CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Ochrana vody, ovzduší, hornin a nakládání s odpady – to budou vaše hlavní oblasti expertizy. Studium je založeno na praktické a projektové formě výuky. Absolventi jsou žádanými specialisty pro oblast technické péče o životní prostředí. Magisterský program Environmentální inženýrství a analýza připravuje odborníky vybavené průřezovým profesním základem v oblasti technické péče o životní prostředí. Program směřuje k dosažení tohoto cíle specifickou strukturou předmětů vázaných na jednotlivé složky životního prostředí, kde student postupně získává technologické a analytické dovednosti vázané na ochranu vody, ovzduší, horninového prostředí a na oblast nakládání s odpady. Významným zastoupením praktické a projektové formy výuky bude akcelerována snaha o vysokou samostatnost studentů. Absolvent programu bude schopen zaujímat pozice v soukromém i státním sektoru, v domácím i zahraničním prostředí. Průřezový charakter studia umožní přístup k širokému spektru profesí a v případě potřeby i rychlou orientaci ve speciálních environmentálních dovednostech. Typickou kompetencí absolventa je tedy schopnost vzorkování a analýzy jakékoli složky životního prostředí, schopnost posoudit relevantní rizika, schopnost identifikovat a realizovat optimální technologická opatření a také schopnost přispívat k trvalému snižování environmentálních zátěží.

Uplatnění

  • Technická péče o životní prostředí
  • Odpadové hospodářství
  • Státní správa
  • Kontrolní orgány
  • Analytické laboratoře
  • Věda a výzkum
  • Doktorské studium

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 26 studentů
Kód programu N203

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi