Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 44910
idvazba: 49560
šablona: api_html
čas: 16.9.2021 14:03:36
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/programy/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Energie a paliva

Energie a paliva

Navazující magisterský program, Fakulta technologie ochrany prostředí

Získáte nové a prohloubíte si dosavadní chemicko-inženýrské, technologické a analytické znalosti v oblasti zpracování a využití fosilních zdrojů uhlíku (především ropa, zemní plyn a uhlí) i alternativních paliv (zejména biopaliva určená pro pohon spalovacích motorů a pro energetické účely). V rámci programu si můžete zvolit ze tří specializací: Technologie ropy a alternativních paliv, Plynná a pevná paliva, Chemické technologie v energetice.

 

Specializaci Technologie ropy a alternativních paliv je kromě Prahy možné studovat také v Univerzitním centru v Litvínově.

 

Specializace - Technologie ropy a alternativních paliv

Základní specializované předměty, jako jsou energetika, speciální analýza paliv a spalování paliv, vám poskytnou odborný přehled potřebný pro uplatnění v odvětví energetiky a paliv. → více

Specializace - Plynná a pevná paliva

Základní specializované předměty, jako jsou energetika, speciální analýza paliv a spalování paliv, vám poskytnou odborný přehled potřebný pro uplatnění v odvětví energetiky a paliv. → více

Specializace - Chemické technologie v energetice

Základní specializované předměty, jako jsou energetika, speciální analýza paliv a spalování paliv, vám poskytnou odborný přehled potřebný pro uplatnění v odvětví energetiky a paliv. Protože toto odvětví je stále více ovlivňováno ekologickými požadavky, jsou do programu zařazeny i předměty jako produktová ekologie a technologie ochrany ovzduší. → více

Detaily programu

Jazyk výuky Český
Doba studia 2 roky
Forma studia Prezenční
Místo studia Praha
Kapacita 40 studentů
Kód programu N201

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi