Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 52801
idvazba: 60837
šablona: api_html
čas: 24.10.2020 22:06:47
verze: 4727
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/pracoviste/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ústav energetiky

Vypsané disertační práce

Fluidní spalování čistírenských kalů

Garantující pracoviště: Ústav energetiky, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Korozní praskání nízkolegovaných ocelí

Garantující pracoviště: Ústav energetiky, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva
Vedoucí práce: doc. RNDr. Petr Sajdl, CSc.

Anotace

Práce se zabývá korozním praskáním na nízkolegovaných ocelích s důrazem na podmínky potrubních systémů, zejména na případy korozního napadení pod izolací, tj. z vnější strany stěny potrubí. Bude provedena rozsáhlá rešerše problematiky, experimentálních metod a způsobů uplatnění výsledků. Provedené experimenty simulující podmínky na potrubí přinesou informace o rychlosti růstu trhlin, jejich iniciaci a vztahu těchto dat se zatížením materiálu. Konfrontace získaných výsledků s reálnými daty z praxe a jejich uplatnění v metodikách hodnocení integrity potrubí povede ke značnému zpřesnění jejich výsledků, které jsou klíčové pro bezpečnost provozovaných zařízení.

Odstraňování kationtů kovů z vodných roztoků speciálními sorbenty

Garantující pracoviště: Ústav energetiky, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

Tato práce se bude zabývat selektivní sorpcí kationtů kovů z vodných roztoků pomocí speciálních sorbentů. Používány budou např. oligoethylenaminové sorbenty, sorbenty s iminodioctovou funkční skupinou, karboxylové katexy a katexy s thiolovou funkční skupinou.

Přeměna oxidu uhličitého na cenné produkty pomocí vodíkového plazmatu

Garantující pracoviště: Ústav energetiky, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

Technologie přeměny CO2 v dnešní době získávají zvýšenou pozornost také díky nové strategii EU Green Deal. V disertační práci bude prozkoumána technologie přeměny CO2 v reakci s H2 při velmi vysokých teplotách (5 000 °C) v generované termickém plazmatu s vodíkem jako stabilizačním plynem. Po komplexní technické simulaci bude rekonstruován 30 let starý plazmový hořák aby byl možný přímý nástřik CO2 do plazmového oblouku. Tato nová technologie bude testována s cílem přeměnit CO2 na alternativní paliva v rámci konceptu power2gas.

Výroba, charakterizace a použití biocharu

Garantující pracoviště: Ústav energetiky, Fakulta technologie ochrany prostředí
Studijní program: Energie a paliva

Anotace

Biochar je ve své podstatě dřevěné uhlí, tj. porézní látka bohatá na uhlík. Práce bude zaměřena na výrobu, charakterizaci a použití biocharu. Proces výroby bude řešen ve spolupráci s českými producenty. Vlastnosti biocharů vyrobených z různých typů biomasy budou charakterizovány ve spolupráci s ústavy AV ČR primárně dle Evropské normy EBC (European Biochar Certificate) a mezinárodní standardizace IBI (IBI Biochar Standards), připravované evropské legislativy a též dalšími speciálními, vybranými analytickými metodami (XRD, XRF, SEM-EDX, XPS, FTIR, Ramanova spektroskopie, NMR, porozimetrie a termické analytické metody apod.). Použití biocharu bude zkoumáno laboratorními testy a reálnými aplikacemi ve spolupráci s ČZU. Partnery projektu jsou kromě zmíněných výzkumných institucí také soukromí zemědělci, Botanická zahrada v Praze a výrobci substrátů.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi